תחנת משרד הפנים/ פניות הציבור

רחוב העבודה 5 רמת השרון
שעות קבלת קהל:
ימים א-ה בין השעות 13.00-8.00
יום ג' בין השעות 18.00-16.00

טל' 03-5477424
פקס 03-5400875

מנהלת תחנת רישום משרד הפנים: אסתר עמרם


היחידה לפניות הציבור בעיריית רמת השרון מרכזת ומטפלת בפניות של התושבים בכל הנושאים הקשורים למחלקות העירייה.

היחידה משמשת כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה, ומחלקותיה. היחידה מייצגת את הפונים בפני אגפים ומחלקות העירייה השונים ומטפלת במגוון נושאים ותחומים:
» טיפול בפניות התושבים בכל תחום .
» קבלת הצעות, בקשות והערות בכל הנושאים העירוניים.
» חלוקת תווי חניה תווי החניה הינם  בתוקף עד להודעה חדשה ואין צורך לחדשם (אלא אם מחליפים רכב). כל תושב רשאי לקבל תו אחד בלבד.
» ביחידה ניתן לקבל את שירותי מינהל האוכלוסין במשרדי היחידה לפניות הציבור.
לנוחיות תושבי רמת השרון הקימה העירייה את תחנת רישום משרד הפנים.
השירות ניתן לתושבי רמת השרון בלבד.

מסכמים את שנת 2016
במהלך שנת 2016 נרשמו ביחידה לפניות הציבור כ-212 פניות הנושאים שונים ו- 6,076 בנושאים הקשורים לתחנה למשרד הפנים. בנוסף, חולקו 4,085 תווי חניה.

 

 

תחנת רישום משרד הפנים >>
תווי חניה >>