פותחים שנה

book2נתונים לשנת-הלימודים תשע"ז
במערכת החינוך ברמת-השרון

נתונים:
9,061 תלמידים במוסדות החינוך בעיר.
מגיל טרום-טרום חובה ועד יב'

להלן פילוח עפ"י שכבות הגיל:

גני-ילדים:
69  גני-ילדים ובהם 1,956 ילדים .
5 ממ"ד, 2 כיתות בחטיבה הצעירה, 3 בחינוך מיוחד עיכוב התפתחותי, גן חינוך מיוחד תקשורתי, גן משולב, שתי כיתות במעון יום "טרופיגן", גן "סנוזלן"- מרכז רב חושי המעניק טיפולים פרא-רפואיים.
יסודיים:
9 בתי-ספר יסודיים ובהם 4,320 תלמידים/ות
770 תלמידים חדשים מתחילים את לימודיהם בכיתות א'.
חטיבות-ביניים ותיכונים:
2 חטיבות-ביניים ובהן 1,438 תלמידים/ות
2 תיכונים- ובהם 1,347 תלמידים/ות