פותחים שנה

book2נתונים לשנת-הלימודים תשע"ח
במערכת החינוך ברמת-השרון

נתונים:
9,267 תלמידים במוסדות החינוך בעיר.
מגיל טרום-טרום חובה ועד יב'

להלן פילוח עפ"י שכבות הגיל:

גני-ילדים:
69  גני-ילדים ובהם 1,902 ילדים .
6 ממ"ד, גן משולב ו-5 גני חינוך מיוחד בהם גן תקשורתי השני במספר.
יסודיים:
11 בתי-ספר יסודיים ובהם 4,388 תלמידים/ות
773 תלמידים חדשים מתחילים את לימודיהם בכיתות א'.
חטיבות-ביניים ותיכונים:
2 חטיבות-ביניים ובהן 1,528 תלמידים/ות
2 תיכונים- ובהם 1,449 תלמידים/ות