עירייה > אגף החינוך > מחלקת קדם יסודי

מחלקת קדם יסודי

ברמת השרון פועלים גנים ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים, גני יום לימודים ארוך,וגני חינוך מיוחד.
בשנת הלימודים תשע"ח פועלים 69 גנים ובהם כ- 1,899 ילדים בגיל 3 – 6.

שעות הפעילות:
הגנים העירוניים פועלים בימים א'-ה', בשעות 7:30 – 14:00  וביום ו' בשעות 7:30 – 12:45.


רשימת גני הילדים לשנת התשע"ח


תוכנית יום לימודים ארוך- יול"א
תוכנית יול"א פועלת בישוב משנת 1986 ומספקת מענה חינוכי-ערכי לילדי הורים עובדים.
בגנים בהם פועלת התוכנית שעות ההפעלה הן 14:00-16:30. קראו עוד


צוות מחלקת קדם יסודי

תפקידשםטלפוןפקס
מנהלת מחלקת קדם יסודי דליה יואל 03-760245403-7602400
סגנית מנהלת מחלקת קדם יסודינערן פרומן03-760244803-7602400
רכזת רישום אילנה עוזרי03-760245403-7602400
רכזת תפעול ולוגיסטיקהאטי עזר03-760245203-7602400
 רכזת סייעות רות חפץ03-760245403-7602400

שימו לב, את טפסי הרישום יש לשלוח לאילנה עוזרי
טפסים להורדה

שם הטופס
שאלון רישום לגני ילדים שנה"ל תשע"ח
כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ח
הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תשע"ח
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ח
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)
טופס בקשה לביטול רישום


טפסים להורדה לגני יום לימודים ארוך

תוכנית יול"א
נהלי, תנאי רישום ותשלומים לתכנית יול"א תשע"ח
כתב התחייבות לילד/ה במסגרת גני יום לימודים ארוך (תכנית יול"א)
הצהרת בריאות מגוונים
הוראה לחיוב חשבון – מגוונים
תכנית מס"ע (מורשת, ספרות, ערכים) בצהרוני תכנית יול"א

 

 

דליה יואל, מנהלת מחלקת קדם יסודי

מחלקת קדם יסודי

ליצירת קשר


dalia_r@ramat-hasharon.muni.il

טלפון 03-7602454

פקס:03-760240

רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון

שעות קבלה:
ימים ב' ה'  12:00-9:00
ג'             18:00-16:00
בתאום מראש מול מזכירות המחלקה