עיריית רמת השרון מודיעה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל 4/2016 על קבלת תרומה לטובת שדרוג גינת המעפילים והנצחה

לחצו כאן לפרוטוקול ועדת תרומות מיום 6.12.16

Written by

Comments are closed.