ספר טלפונים

מינהל הנדסי

שד' ביאליק 41

שם

תפקיד

טלפון

פקס

עירית טלמור

מהנדסת העיר

03-5483813

03-5401784

אתי פרל

ע.מהנדסת

03-5483814

03-5401784

בת חן ניסים

מזכירת האגף

03-5483813

03-5401784

יוסי גלר

רישוי בניה

03-5483865

03-5401784

 מירב בליימן-שבתאי

 מנהלת מחלקת תכנון עיר

03-5483863

03-5401784

אנדריי פדרצוב

ניקוז מערכות הנדסיות

03-5490483

03-5496594

סלבה בוטנר

פיקוח על הבניה ופסולת

03-5483871

03-5403797

צביקה שמואלי

תנועה ובטיחות בדרכים

03-5490177

03-5475271

זוהר רטנר

שמאי העירייה

03-5483896

03-5401784

עופר בראון

חשב

03-5483877

03-5401784

שלומית רז

אחראית אישורים לטאבו

03-5483874

03-5401784

חנה יסעור

ממונה מבני ציבור ונגישות

03-5483864

03-5401784

רותי אפל

מזכירת וועדות

03-5483829

03-5401784

סלים עבד אלקאדר

מנהל מחלקת כבישים ומדרכות

03-5400947

03-5473683

חגי הורן

מנהל ארכיון תיקי בניה

03-5483867

03-5401784

משה קרן

חשמל

03-5408148

03-5471486

 

טלפונים נוספים:

» ראש העיר / סגנים

» מנכ"לית העירייה

» אגף החינוך

» רווחה וקהילה

» מינהל כספים וגביה

» מחלקה משפטית

»מבקר העירייה

» תקשורת ודוברות

» מינהל כספים וגביה

» תרבות ואירועים

» בית יד לבנים

» מינהל גיל הזהב

» איכות הסביבה

» רשת הספריות

» פניות הציבור / תחנת משרד הפנים

» ר. למניעת אלימות והתמכרויות

» חברי מועצה

» היחידה למערכות מידע

» נכסי העירייה ו GIS

» מוקד עירוני

» רישוי עסקים ושילוט

» אגף הביטחון

» האגודה לתרבות הדיור

» משק לשעת חירום

» אגודת הספורט

» מגוונים – מרכזים רב תחומיים

» שרונים – תאגיד מים וביוב

» מחלקת תברואה

 » מחלקה  וטרינרית