ספר טלפונים

מחלקה משפטית

שד' ביאליק 41

שם

תפקיד

טלפון

פקס

מיכאל בלום, עו"ד

יועץ משפטי

03-5483810 03-5497429
קרן ג'קמן-מזרחי,        עו"ד סגנית היועץ המשפטי 03-5483810 03-5497429
עמית גייגר,
עו"ד
ממונה על התביעה  03-5483810 03-5497429
שני דרובל,
עו"ד
 עו"ד במחלקה המשפטית 03-5483810 03-5497429
 עדי דייג-הלפרן,
עו"ד
 עו"ד במחלקה המשפטית  03-5483810  03-5497429

לפניות במייל: לחצו כאן

 

טלפונים נוספים:

» ראש העיר / סגנים

» מנכ"לית העירייה

» אגף החינוך

» רווחה וקהילה

» מינהל כספים וגביה

» תקשורת ודוברות

» מינהל הנדסי

»מבקר העירייה

» מינהל כספים וגביה

» תרבות ואירועים

» בית יד לבנים

» מינהל גיל הזהב

» רשת הספריות

» פניות הציבור / תחנת משרד הפנים

» ר. למניעת אלימות והתמכרויות

» חברי מועצה

» היחידה למערכות מידע

» נכסי העירייה ו GIS

» מוקד עירוני

» רישוי עסקים ושילוט

» אגף הביטחון

» האגודה לתרבות הדיור

» משק לשעת חירום

» אגודת הספורט

» מגוונים – מרכזים רב תחומיים

» שרונים – תאגיד מים וביוב

» איכות הסביבה

» מחלקת תברואה

» מחלקה וטרינרית