ספר טלפונים

אגף חינוך

יצחק שדה 4

שם

תפקיד

טלפון

פקס

ד"ר אורי ארבל-גנץ

     מנהל אגף
החינוך

 03-7602444  03-7602400
זהורית וילנצ'וק

 

   ס. פדגוגית ומנהלת
מח'  בתיה"ס היסודיים
03-7602461  03-7602400
רוני עזורה ס.מנהלי מחלקת     מינהל    וארגון  03-7602450  03-7602400
רננה גלוברמן

 

עוזרת מנהל אגף החינוך 03-7602443

 

 03-7602400
הדס רונן מנהלת מחלקת פרט 03-7602456  03-7602400
דליה יואל מנהלת מחלקת גני ילדים   03-7602454   03-7602401
אורית לבון מנהלת מחלקת בתי ספר על יסודי  03-7602447   03-7602401
אורטל שוקרון קצינת ביקור סדיר 03-5489302  03-7602400
חיים דיין מנהל מחלקת נוער 03-7602453 03-7602400
 דניאל בר לוי מנהלת מחלקת היסעים 03-7602458  03-7602400
איימי חסון רכזת נוער עירונית 03-7602479   03-7602400
יודית סקפה מנהלת מח' משאבי חינוך  03-7262450  03-7602400
 אלונה כץ חשבת האגף  03-7602449  03-7602400
 אילנה לוי מזכירת האגף ורכזת רישום בתיה"ס  03-7602446  03-7602400
קרן גל- מיכלזון   מנהל השירות הפסיכולוגי  03-7602499  03-7602490
שוש מנור  מנהלת מרכז רקפת  03-5405377   03-5471613
 אודליה כהן-אופנהיים  מנהלת בית ספר רמה למחוננים  03-7262756  03-7261451
 דן הנדלסמן  מנהל הקונסבטוריון   03-5407580  03-5497695

טלפונים נוספים:

» ראש העיר / סגנים

» מנכ"לית העירייה

» רווחה וקהילה

» מינהל כספים וגביה

» מחלקה משפטית

» תקשורת ודוברות

» מינהל הנדסי

»מבקר העירייה

» מינהל כספים וגביה

» תרבות ואירועים

» בית יד לבנים

» מינהל גיל הזהב

» איכות הסביבה

» רשת הספריות

» פניות הציבור / תחנת משרד הפנים

» ר. למניעת אלימות והתמכרויות

» חברי מועצה

» אגף מיחשוב ומערכות מידע

» נכסי העירייה ו GIS

» מוקד עירוני

» רישוי עסקים ושילוט

» אגף הביטחון

» האגודה לתרבות הדיור

» משק לשעת חירום

» אגודת הספורט

» מגוונים – מרכזים רב תחומיים

» שרונים – תאגיד מים וביוב

» מחלקת תברואה

» מחלקה  וטרינרית