עירייה > ספר טלפונים

ספר טלפונים

אגף חינוך

יצחק שדה 4

שםתפקידטלפוןפקס
ד"ר אורי ארבל-גנץמנהל אגף
החינוך
03-760244403-7602400
זהורית וילנצ'וקס. פדגוגית ומנהלת
מח'  בתיה"ס היסודיים
03-760246103-7602400
רוני עזורהס.מנהלי מחלקת     מינהל    וארגון03-760245003-7602400
רננה גלוברמןעוזרת מנהל אגף החינוך03-760244303-7602400
הדס רונןמנהלת מחלקת פרט03-760245603-7602400
דליה יואלמנהלת מחלקת גני ילדים03-760245403-7602401
אורית לבוןמנהלת מחלקת בתי ספר על יסודי03-760244703-7602401
אורטל שוקרון קצינת ביקור סדיר03-760244803-7602400
חיים דייןמנהל מחלקת נוער03-760245303-7602400
דניאל בר לוימנהלת מחלקת היסעים03-760245803-7602400
איימי חסוןרכזת נוער עירונית03-760247903-7602400
יודית סקפהמנהלת מח' משאבי חינוך03-726245003-7602400
 אלונה כץחשבת האגף03-760244903-7602400
אילנה לוימזכירת האגף ורכזת רישום בתיה"ס03-760244603-7602400
 קרן גל- מיכלזוןמנהלת השירות הפסיכולוגי03-760249903-7602490
שוש מנורמנהלת מרכז רקפת03-540537703-5471613
 אודליה כהן-אופנהייםמנהלת בית ספר רמה למחוננים03-726275603-7261451
 דן הנדלסמןמנהל הקונסבטוריון03-540758003-5497695

 

טלפונים נוספים:

» ראש העיר / סגנים

» מנכ"לית העירייה

» מחלקה  וטרינרית

» רווחה וקהילה

» מינהל כספים וגביה

» מחלקה משפטית

» תקשורת ודוברות

» מינהל הנדסי

»מבקר העירייה

» מינהל כספים וגביה

» תרבות ואירועים

» בית יד לבנים

» מינהל גיל הזהב

» איכות הסביבה

» רשת הספריות

» פניות הציבור / תחנת משרד הפנים

» ר. למניעת אלימות והתמכרויות

» חברי מועצה

» אגף מיחשוב ומערכות מידע

» נכסי העירייה ו GIS

» מוקד עירוני

» רישוי עסקים ושילוט

» אגף הביטחון

» האגודה לתרבות הדיור

» משק לשעת חירום

» אגודת הספורט

» מגוונים – מרכזים רב תחומיים

» שרונים – תאגיד מים וביוב

» מחלקת תברואה

ליצירת קשר