מוכנות לשעת חירום

מספרי חירום לשעת הצורך:
» מוקד 106 או בווטסאפ 053-2551106
» פיקוד העורף                   104
» ער"ן מוקד תמיכה נפשית 1201
» משטרת ישראל               100
» מגן דוד אדום                 101
» שירותי כבאות והצלה:     102

משרדי המחלקה לשירותי חירום- עיריית רמת השרון
03-5483834, 03-5483832
משטרת רמת השרון
03-5488444


עיריית רמת השרון נערכת באופן מתמיד, לספק מענה הולם במצְבי משבר ובאירועי חירום, העלולים להתרחש ברחבי העיר, כגון עימות, מלחמה, אסון טבע ואירועים אחרים, שיש בהם כדי לגרום נזקים בנפש וברכוש.

על אף שאי-אפשר לצפות מראש שעת חירום, אפשר להיערך לקראתה ולהיות מוכנים לכל צרה שלא תבוא.

התוכן המצורף נכתב עבורכם  בעבורכם, מתוך מטרה לסייע לכם להיערך לשעת חירום ולספק לכם כלים להיערכות מהירה ונאותה.

כאן תמצאו הסברים לתִפקוד יעיל ובטוח, ואנו משוכנעים, שאם תפעלו על-פי ההנחיות, תוכלו לשמור

על ביטחונכם ועל בריאות יקיריכם במצב חירום.

המידע המוגש לכם אינו משמש תחליף למידע  ולהדרכה מפורטים המפורסמים על ידי פיקוד העורף,

   או להנחיות העדכניות המתפרסמות באמצעי התקשורת.

להיות מוכנים ! להיות מוגנים !

עיריית רמת השרון מאמינה בלב שלם כי האמירה "להיות מוגן בול בזמן !" היא הרבה יותר מסיסמה. מדובר בעשייה של ממש!

העירייה מקיימת קשר רציף עם כלל ארגוני החירום וההצלה ועם משרדי הממשלה כל השנה כדי להיערך לרגע האמת.

העירייה מפעילה "חדר מצב" עירוני, הפועל בתיאום כל זרועות הביטחון, החירום וההצלה. חדר המצב מתעדכן באופן רציף, יוצר תמונת מצב כלל עירונית ומפעיל את הגופים העירוניים הרלוונטיים בכל אירוע.

מטרתה של העירייה בשעת חירוםלהמשיך במתן כל השירותים החיוניים לתושבים. בעלי התפקידים והמנהלים בעירייה יכהנו בתפקידם גם בעתות חירום ויתרמו מניסיונם גם בשעות הקשות.

הרכב ועת מל"ח

תמונת מצב עדכנית: ההיערכות העירונית

הותקנה מערכת צופרים חדשנית המערכת פרוסה בכל העיר, כך שמכל נקודה אפשר לשמוע את האזעקה בזמן אמת. המערכת מופעלת ומבוקרת על ידי פיקוד העורף. המערכת מיועדת להתריע מפני נפילת טילים הצפויה במרחב העירבמרחב הפתוח ולא בתוך מבנים.

מקלטים ציבוריים עירוניים עיריית רמת השרון משקיעה בשנים האחרונות משאבּים רבים בשיפוץ המקלטים הציבוריים ובשדרוגם.

לכל מקלט ציבורי מונה אחראי, אשר ידאג לפתיחתו בעת הצורך.

 לאיתור המקלט הקרוב לביתכם היכנסו לאתר

היערכות העירייה – מערכת החינוך

הכשרנו את מערכת החינוך. בתי הספר והמרכזים הקהילתיים מופו, הוכנו, עודכנו ותודרכו לעמוד לרשות הציבור בשעת חירום, נוסף על תפקידם בתור מוסדות חינוך בשגרה, ולפעול על פי הצורך במתקנים האלה:

  • מרכזי קליטה ושירותים בסיסיים לתושבים שיפונו מביתם בשל פגיעה כלשהי במבנה.
  • אתרים לחלוקת מים.

במקרה של רעידת אדמה יסייע מוסד חינוכי שלא ניזוק ,להפעלת מתחם לוגיסטי עירוני, שיופעל בעת הצורך בשטח פתוח לטובת תושָבי העיר.

לימודים ואירועים בשעת חירום על פי הערכת המצב בעיר, המלצות שירותי הביטחון והחלטת ראש העירייה, תימסר הודעה באמצעי התקשורת על קיומם של הלימודים במערכת החינוך או על ביטולם, וכן על התכנסויות ועל היתר לאירועים וכד׳.

מיגון לכל תלמיד אם יוחלט לקיים לימודים במצב חירום מתמשך, יפעלו בתי הספר במתכונת, שתספק מרחב מוגן לתלמידים ולצוותי החינוך על פי הנדרש.

שחרור תלמידים בזמן אירוע פתע במקרה של אירוע פתע, שידרוש מחסה במוסד החינוכי, יפעל הצוות החינוכי לפי ההנחיות ״הכי מוגן שיש״ (מקלט, חדר מדרגות, חדר פנימי וכו). נוסף על כן יש נוהל, שלפיו יוכלו לשלוח תלמידים לביתם עלפי ההנחיות של משרד החינוך, בתיאום העירייה. בעת כזאת עליכם מוטלת החובה לפעול על פי הנחיות המוסד החינוכי.

תפקידי העירייה בשעת חירום

כל עובד עירייה תפקיד מוגדר לשעת חירום

מוקד שירות 106   העירייה תפעיל ברציפות את מוקד השירות 106 שיתוגבר במצב החירום

כדי לספק את המידע הנדרש. המוקד ישמש כתובת מרכזית בעיר לכל פנייה.

קליטת מפונים העירייה תפעל לקלוט ולספק מענה לתושבים, שבתיהם ייפגעו ולא תהיה

להם קורת גג לשהייה. יתר על כן, העירייה תספק להם מקום מגורים חלופי -זמני, שיאפשר להם אורח חיים בסיסי, עד שתימצא חלופת דיור בעבורם או עד שיחזרו לבתיהם.

העירייה תטפל בכל אתרי החירום ובמרכזי הקליטה, אשר ייפתחו בעיר, ותספק את כל

הצרכים הבסיסיים לתושבים.

העירייה תתאם את אספקת האמצעים הנדרשים על ידי המדינה לכלל מתקני החירום

שייפתחו בעיר. והיא תפעל במהירות האפשרית לתיאום פעילויות השיקום, שיידרשו

לאזורי מגורים שיינזקו.

מערך המיגון העירוני מקלטים ציבוריים וחניונים תת-קרקעיים, שנמצאו מתאימים

לשמש מחסה ופרוסים במרחבי העיר ייפתחו בשעת חירום ויספקו מיגון לתושבים.

ניהול שגרת חיים בשעת חירום העירייה תפעל להשבת שגרת החיים בעיר מהר ככל

האפשר, בכפוף למגבלות המיגון ולהחלטות שירותי הביטחון וממשלת ישראל, לרבות, חזרה

ללימודים, קיום אירועים ועוד.

העירייה תפעל בתיאום עם הגופים הלאומיים והמקומיים להפעלת המִרְפָּאות, לפתיחת

רִשְתות השיווק והבנקים, ולהפעלת שירותים חיוניים אחרים הנדרשים לניהול חיי היום יום.

שיקום מבנים ותשתיות העירייה תטפל בתשתיות, בניקיון העיר, בתקינות מערכות הכבישים עוד, כמה שאפשר וברציפות מְרַבּית.

טיפול באוכלוסייה שנפגעה ובאוכלוסייה שבסיכון העירייה תפעיל צוותים משולבים

למתן סעד חברתי ונפשי לקבוצות וליחידים באוכלוסייה, שנפגעו ממצבי החירום.

התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה

 שהייה בתוך מבנה אם מורגשת רעידת אדמה בשעה שאתם נמצאים בתוך מבנה,

עברו במהירות למקום בטוח על פי סדר העדיפויות שלפניכם:

  • מקום פתוח אם אפשר לצאת מן המבנה בתוך כמה שניות, יש לצאת החוצה,

  לשטח פתוח ולהתרחק מבניינים ומכבלי חשמל קרועים. הדבר נכון בעיקר אם אתם

  שוהים בבית צמוד קרקע או בדירת קרקע.

  • מרחב מוגן )ממ״ד( או חדר מדרגות אם אתם שוהים בבניין רב קומות, ואינכם יכולים לפעול על פי העקרונות הנ״ל, תפסו מחסה תחת רָהיט כבד או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.

לאחר הרעידה יש לצאת החוצה לשטח פתוח כאשר אתם יוצאים מן הבית, אל תשכחו לקחת אתכם את תיק החירום המשפחתי והאזינו לאמצעי התקשורת לקבלת מידע והנחיות.

אין להשתמש במעליות בזמן רעידת האדמה ואחריה מחשש לעצירת פעולתן.

אירוע צונאמי אם אתם שוהים בקרבת החוף או ליד נחל הירקון בעת רעידת האדמה, עזבו מיד את האזור והתרחקו למרחק של עד 1 קילומטר מקו החוף מזרחה.

לשוהים ליד נחל הירקון יש להתרחק 1 קילומטר דרומה או צפונה על פי הצד של הנחל שבו אתם שוהים, מחשש להופעת גלי צונאמי. אם אינכם יכולים לעזוב את האזור, עלו לקומה 4 ומעלה במבנים בעלי קומות. אין לשוב לחוף הים ב– 12 השעות שלאחר רעידת האדמה . יש לפעול על פי ההנחיות שיינתנו לציבור.

נסיגת ים חזקה ופתאומית משמשת סימן לצונאמי מתקרב.

הנחיות התגוננות ומידע תוכלו למצוא באתר פיקוד העורף

במקרה של רעידת אדמה או אסון טבע אחר, העירייה תקים אתרי סיוע

לאוכלוסייה )אס״ל(. אתרי הסיוע יספקו שירותים בסיסיים כגון חלוקת מזון,

חלוקת ציוד בסיסי, מסירת מידע, גיוס מתנדבים, תחנת עזרה ראשונה, תחנת

חלוקת מים ועוד.

כללי התנהגות במקרה של ירי טילים על העיר

בהישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב מוגן בתוך דקה וחצי

הנחיות להתנהגות בהישמע אזעקה

השוהים במבנה יש להיכנס למרחב המוגן שנבחר מראש בתוך דקה וחצי ולסגור דלתות וחלונות.

השוהים בחוץ יש להיכנס למבנה קרוב בתוך דקה וחצי. אם אין מבנה בקרבת מקום, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים.

הנוסעים ברכב יש לעצור בצד הדרך, לצאת מן הרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם איאפשר להגיע למבנה או למחסה בתוך פרק הזמן האמור, יש לצאת מן הרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם איאפשר לצאת מן הרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

יש להאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

יש להמתין 10 דקות ורק אז לצאת מן המיגון, אך אם ניתנה הנחיה אחרת של פיקוד העורף באמצעי התקשורת או במקרה שהופעלה אזעקה נוספת, יש להישמע להנחיות.

חשוב להתרחק מחפצים בלתי מזוהים, או מרקטה המונחת על הקרקע. במקרה כזה יש

להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

 

היערכות אישית : כל אחד יכול

  

מה אתם יכולים לעשות היום כדי להיערך לשעת חירום התקשרו למוקד שירות 106 ובדקו:

  – אלו מקלטים ציבוריים וחניונים מוגנים נמצאים בסביבת מקום מגוריכם ובמקום העבודה שלכם.

 

הכינו את המרחב המוגן בדירה יש לכם בבית ממ"ד תקני? נהדר! דאגו לצייד אותו בערכת חירום הכוללת מכשיר רדיו, מים ומזון לשעת חירום, לפי מספר הנפשות בבית.

מה עושים בשעת חירום הדריכו את ילדיכם או את הוריכם המבוגרים בכללי ההתנהגות בשעת חירום. ודאו, שהם מַכּירים את הדרך למרחב המוגן או למקלט הפרטי, או למקלט הציבורי, או לַחֲדַר המדרגות. תרגלו עִמם את הפעולות הללו.

תכנית משפחתיתהתקשרו למוקד פיקוד העורף או היכנסו לאתר האינטרנט של הפיקוד, ועיינו בהנחיות להפעלת "תכנית משפחתית" בשעת חירום.

אזורי צפירה בדקו באתר פיקוד העורף לאיזה אזור צפירה שייכת כתובת המגורים שלכם, לפי הרחוב שבו אתם גרים.

טלפונים ורשימת כתובות חיונית שִמרו על רשימת הטלפונים החיוניים ועל כתובות אתרי האינטרנט המצורפים לחוברת זו, לכל מקרה חירום.

מתנדבים לשעת חירום תושבים יקרים, בהיערכות העירייה לשעת חירום, היא מפעילה מערך של מתנדבים במגוון מקצועות ותפקידים כדי לחזק את יכולת המענה העירוני לתושבים.

תפקיד המתנדביםלסייע לעירייה לטפל בצוֹרכי העיר השונים, הן בסיוע לאוכלוסייה ברמת הפרט הן בצרכים טכניים שונים.

המתנדבים ישתתפו בתרגילים ובפעילויות השונות המופעלות בעיר.

הכינו את המקלטהכנת המקלט המשותף בבניין היא באחריותכם. מחכות לכם הנחיות מפורטות באתר פיקוד העורף WWW.OREF.ORG.IL . הכינו את המקלט בזמן, כדי שברגע האמת יהיה לכם מרחב מוג

 

אחזקת מקלטים בבתים משותפים
על מנת להיערך בצורה המיטבית לכל תרחיש אפשרי, להלן עדכון ההנחיות של פיקוד העורף והרשות המקומית בנושא הטיפול במקלטים בבתים משותפים:
1. עפ"י חוק הג"א – האחריות והחובה לאחזקת מקלט בבית משותף מוטלת על דיירי הבית.
2. האחריות כוללת ניקיון, אחזקה, ציוד ופינוי כל חפץ או מיטלטלין שאין
להחזיקו במקלט או המפריע לדרכי הגישה אל המקלט.
3. במקרה של השתלטות אחד הדיירים על המקלט או בשל בעיה אחרת
המחייבת את התערבות העירייה ,יש לפנות למוקד העירייה 106 ואנו נדאג
לשלוח את הפיקוח העירוני לטיפול בבעיה.
4. להלן רשימת ציוד הכרחי במקלט :
מטפי כיבוי אש
, תיק עזרה ראשונה
, מיכל שתייה
, שירותים רגיל/כימי
, שקים לאיסןף /סילוק אשפה
, פנס .
תאורת חירום,

 


מספרי חירום לשעת הצורך:
» מוקד 106 או בווטסאפ 053-2551106
» פיקוד העורף                   104
» ער"ן מוקד תמיכה נפשית 1201
» משטרת ישראל               100
» מגן דוד אדום                 101
» שירותי כבאות והצלה:     102

משרדי המחלקה לשירותי חירום- עיריית רמת השרון
03-5483834, 03-5483832
משטרת רמת השרון
03-5488444