עירייה > מינהל הנדסה > אישורים לטאבו

אישורים לטאבו

אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

פקודת העיריות קובעת (בסעיף 324 לפקודה), כי לצורך רישום העברה של נכס בפנקסי המקרקעין, יש להציג לרשם המקרקעין (טאבו) אישור הניתן מהעירייה, המעיד כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס סולקו במלואם, או שאין חובות כאלה.

בהקשר זה, העברת נכס מקרקעין, משמעה בדרך של מכירה, רישום זכויות מחברה משכנת/קבלנית/מינהל, העברת זכויות לקרובי משפחה, רישום צו בית משותף, ייחוד דירות, חלוקת מקרקעין וכיו"ב.

לתשומת לבכם: אנו משקיעים משאבים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לרשם המקרקעין. יחד עם זאת, במקרים חריגים, כאשר הבדיקה נערכת על-ידי גורמים נוספים בעירייה, עלול הליך קבלת האישור להימשך זמן רב יותר מהרגיל. אנא גלו הבנה ואורך רוח.

למידע נרחב אודות שלבי הליך הגשת הבקשה לקבלת האישור לרשם המקרקעין לחצו כאן.