מכרזי שירותים

מכרזי שירותים / מכרזי כח אדם ודרושים/ דרושים ללא מכרז

שם המכרז

קישור להורדה

מכרז פומבי 458/2017 לביצוע עבודות – עבודות בניה והרחבת מבנה בבית הספר "קלמן" לחצו כאן
סיכום סיור קבלנים  לחצו כאן
שאלות ותשובות למכרז מספר 458/17 תוספת ובניה בבית ספר קלמן רמה"ש לחצו כאן
 מכתב הבהרות למכרז 458/17 עיריית רמה"ש  לחצו כאן
 מכרז פומבי מספר 456/17
מתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים
בתחום העיר רמת השרון
 לחצו כאן