עירייה > מכרזים/ דרושים/ קול קורא

מכרזים/ דרושים/ קול קורא

מכרזי כח אדם

הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.


טפסים להורדה לניגשים למכרז

שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז
קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי
תעודות המעידות על השכלה, קורסים ועוד.
תמונת פספורט.
שם המכרזמס' מכרזמועד אחרוןיחידה עירוניתלהורדת המכרז
עו"ס לזקן 1/1827.2.2018אגף הרווחה והקהילה לחצו כאן להורדת המכרז
מנהל/ת מחלקת תנועה, תח"צ ובטיחות בדרכים2/1827.2.2018אגף ההנדסהלחצו כאן להורדת המכרז
מרכז/ת נושא מניעה ברשות למניעת אלימות והתמכרויות3/1827.2.2018הרשות למניעת אלימות והתמכרויותלחצו כאן להורדת המכרז
מהנדס/ת מבנים מסוכנים, נגישות
וניהול פרויקטים עירוניים
4/1827.2.2018אגף ההנדסהלחצו כאן להורדת המכרז
מזכיר/ה משני/ת בבית ספר5/1827.2.2018אגף החינוךלחצו כאן להורדת המכרז
מכרז לפסיכולוג/ית6/1827.2.2018השירות הפסיכולוגי לחצו כאן להורדת המכרז
לבורנטים/ות למקצועות: פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה/ ביוטכנולוגיה7/1827.2.2018אגף החינוךלחצו כאן להורדת המכרז
מרכז/ת תחום הלוגיסטיקה
בבית יד לבנים
9/1827.2.2018 יד לבניםלחצו כאן להורדת המכרז
פקח/ית רב תכליתי/ת ושיטור משולב10/1827.2.2018פיקוח עירונילחצו כאן להורדת המכרז
מפקח/ית וטרינרי11/1827.2.2018השירות הוטרינרילחצו כאן להורדת המכרז
חשמלאי/ת בבית ספר תיכון12/201827.2.2018אגף החינוךלחצו כאן להורדת המכרז
מזכיר/ת המחלקה לטיפול בנוער וצעירים13/1827.2.2018המחלקה לטיפול בנוער וצעירים באגף הרווחה והקהילהלחצו כאן להורדת המכרז
מנהל/ת רשת ברשות המקומית 14/1827.2.2018מערכות מידע לחצו כאן להורדת המכרז
סגן מנהל מחלקת נכסים ו – G.I.S

15/201827.2.2018מנכ"ללחצו כאן להורדת המכרז
מוביל/ת כיתה במעון יום17/201827.2.2018גני ילדים.לחצו כאן להורדת המכרז

מכרזי שירותים

שם המכרזמס' מכרז
הקמה, אספקה, ותחזוקת מערכת ממוחשבת לניהול שרותי הרווחה עבור עיריית רמה"ש476/17
מכרז פומבי לאספקת כיבוד למוסדות העירייה478/2017
מכרז פומבי מס' 477/17 לבחירת חברה מנהלת למתן שירותי תכנון, ניהול תכנון, תיאום, הכנת מכרזים, ניהול ביצוע, פיקוח צמוד עבור עבודות הפיתוח וסיוע בשיווק במתחם רש/1010477/17
מסמך הבהרות מספר 1 למכרז פומבי מס' 477/17
מסמך הבהרות מספר 2 למכרז פומבי מס' 477/17
לצפייה במסמכי התכנית רש 1010

קול קורא

ספקים המעוניינים להציע שרותים ו/או טובין מוזמנים להיענות לקריאות "קול קורא" שמפרסמת עיריית רמת השרון.

אישור הבקשה ע"י העירייה מותנה בעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בכל תחום מבוקש.

 


הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


livnat_y@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-5483828

רחוב ביאליק 41, רמת השרון