מחלקת תחזוקה

המחלקה אחראית על תחזוקה שוטפת של כל מבני החינוך והציבור בעיר, ובפרט מוסדות חינוך, כולל בתי ספר, גני wrench-717684_640ילדים ועוד.
אחת המטרות החשובות שעומדות בפני המחלקה היא לתת מענה מיידי לדרישות הבטיחות במוסדות החינוך. עבודות בטיחות מתבצעות בכל מוסדות החינוך בהתאם לבדיקות ולממצאים בכל התחומים – מערכות חשמל, דלתות, חלונות, מבנים, חצרות ומתקנים, לצד ביקורות ופעולות שגרתיות המתקיימות מידי שנה. בחופשת הקיץ מתבצעים שיפוצים ושיפורים במוסדות החינוך בעיר ע"פ דרישות שמועברות מאגף החינוך .