מחלקת פרט

רחוב  יצחק שדה 4
מנהלת מחלקת פרט : הדס רונן

רכזת ועדות השמה ומזכירת המחלקה:  לירון בן דהן

קבלת קהל:  במקרה הצורך ובתאום מראש

טלפון: 03-7602455   פקס:  03-7602400


מטרת המחלקה היא מתן מענה מיטבי לתלמידים בעלי צרכים מיוחד  בגילאי 3 עד 21.

בין תחומי אחריותה:

  • איתור, ליווי ומעקב אחר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
  • קיום ועדות השמה לקביעת הזכאות לחינוך מיוחד.
  • מציאת מסגרות מתאימות לשיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד.
    מעקב אחר השתלבות התלמידים.
  • מתן מענה לפרט (הורים ותלמידים).
  • סייעות צמודות, סייעות תגבור כיתתיות וסייעות רפואיות

ועדת שילוב

סמכותה של ועדת השילוב הוא לקבוע זכאות של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ובעל לקות משמעותית להיכלל בתכנית השילוב במוסד חינוכי רגיל. הזכאות יכולה לכלול שעות הוראה, ניתוח התנהגות, ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, אבחון דידקטי, מורים מומחים ללקויי שמיעה וללקויי ראיה, תמיכה מסוג סייע/ת.

הרכב הוועדה כולל יו"ר – מפקח גני ילדים/מנהל בית ספר, מנהל הגן/מחנך, נציג החינוך המיוחד פסיכולוג מהשפ"ח, נציג רשות מקומית (בועדות של ילדי גנים).

בקשה לכנס ועדת שילוב יכולה להיעשות על ידי המסגרת החינוכית או ההורים. הורים המעוניינים לעשות זאת יפנו הבקשה למסגרת החינוכית ויציגו האבחונים של ילדם. הועדה תבחן את מידת התאמתו של הילד להיכלל בסל השילוב ואת סוג הסיוע המתאים.

החלטת הועדה תשלח להורים בדואר והם רשאים לערער עליה ברשות המקומית.

כל תלמיד אשר זכאי לקבל תמיכת סל השילוב, תבנה עבורו תכנית ייחודית. מחנכת הכיתה בשילוב צוות המורים, המטפלים וההדרכה מלווים את התלמיד והוריו, מקיימים ישיבות  ומתאימים את התכנית ביחס לצרכים  המשתנים.

ועדת השמה

ועדת ההשמה היא ועדה מתוקף חוק. בסמכותה להחליט על השמת תלמיד במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו של הילד. ועדת השמה משמשת גם כועדת ערר על החלטת ועדת שילוב מוסדית.

הרכב הוועדה כולל נציג פיקוח רגיל וחנוך מיוחד, פסיכולוג מהשרות הפסיכולוגי, עובד סוציאלי, רופא מומחה ברפואת ילדים, נציג הורים (וועדה תקפה גם בהרכב הכולל יו"ר ועדה, פסיכולוג, נציג פיקוח חנ"מ).

הפנייה לוועדת השמה יכולה להיעשות על ידי הורה, מנהל, מחנך, יועץ, רשות מקומית, ועדת שילוב מוסדית.

את הפניה יש להגיש לרשות המקומית עד ה 31.3. בקשות שיתקבלו מעבר למועד זה תמומשנה  בשנת הלימודים העוקבת.

מקרים בודדים וחריגים של שינוי משמעותי בנסיבות (כגון תלמיד המשתחרר מאשפוז עם המלצה לקיום ועדה, תלמיד עולה חדש או תושב חוזר בעל לקות מובהקת, תלמיד לאחר תאונה או טראומה נפשית או פיזית, תלמיד במצב חירום כמו- נשירה) באישור מנהל המחוז, תתקיים ועדה
חריגה.

המסמכים הדרושים לוועדת ההשמה על מנת לדון ולקבל החלטות:

1. שאלון חינוכי – תפקודי חתום

2. אבחון פסיכולוגי עדכני

3.חוות דעת רפואיות, במידת הצורך חתום.

הדיון בוועדה מתקיים בנוכחות ההורים, אולם ההחלטה מתקבלת על ידי חברי הוועדה בלבד.

החלטת ועדת ההשמה כוללת  חינוך רגיל או חינוך מיוחד וכן אפיון הלקות לשיבוץ במידה והוחלט על חינוך מיוחד (גן מיוחד/כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל/בי"ס חנוך מיוחד).

החלטות ועדת השמה הנן מנהליות וכפופות לכללי המשפט המנהלי.

החלטת הועדה תשלח להורים בדואר והם רשאים לערער עליה במשרד החינוך תוך 21 יום.

טפסים ושאלוני הפניה לועדת השמה

» טופס בקשת  הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד

» טופס טיפול בבקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

» שאלון הפניית תלמיד גן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב או השמה

» שאלון הפניית תלמיד כיתה רגילה לוועדת השמה

 » שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה

ראמ"ה מחוננים

תכנית רמון שכבת גן – ב' – מצטיינים

תכנית רום שכבת  ג' – ו'   מצטיינים

תכנית רמה שכבת  ג'- ה' מחוננים

תכנית רם שכבת ו'- ט'  מחוננים

מסגרות החינוך המיוחד בעיר תשע"ח

דרגת כיתה איפיון שם המסגרת
גן תקשורתי ברוש, סיגלית
כיתה א'-ב' חנ׳מ רגשי אורנים
כיתה ג'-ד' חנ׳מ רגשי אורנים
כיתה ה' חנ׳מ רגשי גולן
כיתה ו' חנ׳מ רגשי אמירים
כיתה ז' חנ׳מ רגשי קלמן
כיתה ח'- ט' חנ׳מ רגשי קלמן
כיתה י' חנ׳מ רגשי אלון

מתי"א

מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א) מהווה הזרוע הביצועית והארגונית של תכנית השילוב לתלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים  בפיקוח החינוך המיוחד. תפקידו של המתי"א לאפשר תמיכה בתלמידי סל השילוב ולתלמידי כיתות החינוך המיוחד המשולבות במסגרת החינוך הרגיל.

הפניה למתי"א נעשית באמצעות המסגרת החינוכית.