מחלקת פיקוח

קיבלת דו"ח חניה

לתשלום הדו"ח

1.לתשלום דו"ח באמצעות כרטיס אשראי – בטלפון מספר 03-9275912
אנא הקפד להצטייד במס' דו"ח ומס' רכב.

2. לתשלום דרך מערכת התשלומים – לחצו כאן

3. תשלום באמצעות סניף הדואר.

במחלקת פיקוח לא ניתן לבטל דו"ח, אלא להגיש בקשה לביטול דו"ח

כיצד ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ומה נדרש

תושב שקיבל דו"ח, זכאי להגיש בקשה לביטול דו"ח בכתב בטופס בקשה לביטול דו"ח   תוך 30 יום מיום קבלתו.
בנוסף לטענות לבקשה לביטול, יש לצרף גם צילום רישיון רכב וצילום הדו"ח.

במידה ויש ברשותך מסמכים התומכים בבקשתך, עליך לצרפם כגון:
• אישור פנגו \סלופארק יש לשלוח תדפיס המפרט שעת כניסה ויציאה , מספר רכב ומספר עיר.
• במקרה של תקלה ברכב, יש להמציא חשבונית מקורית של בעל המקצוע המטפל.
במקרה של רכב חלופי ממוסך עקב טיפול ברכב, יש להמציא חשבונית מקור מהמוסך.
• ניתן להוסיף כל מסמך התומך בבקשתך.
• במקרה של בעל תג נכה, יש להמציא צילום של תג הנכה משני צדדיו
יש לשלוח את המסמכים לכתובת  arar@ramat-hasharon.muni.il

מי רשאי להגיש בקשה לביטול דו"ח ?
אך ורק מי שהחנה/העמיד את הרכב בזמן מתן הדו"ח.

 ביצעת עבירה והרכב אינו בבעלותך
במידה והרכב בו התבצעה העבירה על שם אדם אחר, אנא פעל ע"פ ההנחיות הבאות:
יש למלא  טופס לביטול דו"ח
יש לצרף את כתב ההצהרה של הנהג שביצע את העבירה.
 יש לצרף צילום תעודת זהות, ללא צילום תעודת הזהות לא יתקבל התצהיר.
יש לשלוח את המסמכים לכתובת hasavot@ramat-hasharon.muni.il

רכבי חברה וליסינג
אם ברשותך רכב חברה או ליסינג, תחילה יש לפנות לחברה לבקשת הסבת הדו"ח על שמך.
לאחר הסבת הדו"ח, ישלח אליך בדואר רשום דוח על שמך ואז באפשרותך להגיש ערעור כמקובל.
דו"ח שלא יעבור הסבה לא יתקבל ערעור בגינו.


כמה זמן לוקח לקבל תשובה בגין בקשה לביטול דו"ח?
מיום שליחת הבקשה לביטול הדו"ח יש להמתין עד שנה לקבלת תשובה באמצעות הדואר.
במידה והבקשה לביטול דו"ח נדחתה תשלח התשובה בדואר רשום.
במידה ויבוטל הדו"ח תשלח תשובה בדואר רגיל.
מיום קבלת תשובת התובע תינתן אפשרות לתשלום הקנס המקורי או להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום.
אנא התאזר בסבלנות עד לקבלת תשובה בגין בקשתך לביטול הדו"ח.

מה קורה אם הגיע זמן תשלום הדו"ח וטרם התקבלה תשובה לערעורך?

אין לשלם את הדו"ח עד לקבלת מענה מהמחלקה המשפטית.
תשלום הדו"ח לפני מתן תשובה משמעותו הודאה בעבירה.

 

בקשה להישפט

ניתן להגיש בקשה 90 יום מיום קבלת הדו"ח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ובקשה להישפט יחדיו!

לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב.
טופס בקשה להישפט נמצא על גב הדו"ח. יש לחתום, לצרף צילום תעודת זהות ולשלוח בדואר רשום
למען המופיע או לכתובת arar@ramat-hasharon.muni.il

נשלחה אליך הודעת תשלום דו"ח ממשרד עו"ד?
עליך לפנות אך ורק למשרד עורכי דין פרנקל את קורן.
בירורים/תשלום/ הקשור לדו"ח- טל': 077-7741270

  • מחלקת הפקוח אינה מטפלת בדו"חות שהועברו לטיפולו של עורך הדין

 

קיבלת הזמנה למשפט / כתב אישום- עבירת קנס, מה הכוונה?

מדובר בקנס הניתן בגין עבירה על חוקי עזר שונים לרבות: הוצאת גזם, קרטונים, אשפה ביתית, כלב משוחרר ועוד.
לתשומת ליבך, לא ניתן לערער על קנס מסוג זה.
במידה ובחרת לשלם את הקנס, ראה את הזימון לבית המשפט כמבוטל.

במידה ולא בוצע תשלום, הנך נדרש להתייצב בבית המשפט בתאריך המצוין על גבי הקנס.

מחלקת הפיקוח והביטחון
רחוב העבודה 5, רמת השרון
קבלת קהל ומענה טלפוני
ימים ב' ג' ד'  בין השעות 08:30-10:30
יום ג' 16:00-18:00
ביום ה' מענה טלפוני בלבד בין השעות 08:3-10:30
טל' 03-5483892
פקס: 03-5497885


חזרה לעמוד הקודם >>