מחלקת חוצות העיר

מחלקת חוצות העיר מטפלת בנושאים רבים היוצרים את הנוף העירוני בו אנו חיים, מפתחת, מטפחת ומשפרת את פני העיר.
המחלקה אחראית ליישום ולביצוע פרויקטים, שיפור ושיפוץ תחומים רבים המשמשים את תושבי העיר והמבקרים בה.
תהליכי הפיתוח, הטיפוח והתכנון של העיר מתחילים באגף ההנדסה על פי קווים מנחים של מהנדס ואדריכל העיר, הצרכים של התושבים, שיקול דעתם וסדר העדיפויות של נבחרי הציבור.
פעולות היישום, השיפוץ והשיפור של חלק מהפרויקטים, מתבצעות ע"י מחלקת חוצות העיר ונמצאות בתהליך מתמיד של תחזוקה.
תחומי האחריות של המחלקה באים לידי ביטוי במספר מישורים:
המחלקה מתקינה ומתחזקת בשוטף כמעט את כל מה שנמצא על פני המדרכות- ספסלים וריהוט רחוב, אשפתונים, שלטי הכוונה, לוחות מודעות ועוד.
על פני הכבישים אחראית המחלקה על צביעת הנתיבים, אבני השפה, במפרים, חיצי הכוונה ומעברי חצייה.
בגנים הציבוריים אחראית על התקנת מתקני המשחק, הספסלים ומשטחי הגומי הנמצאים בסמוך למגלשות ולנדנדות והתחזוקה השוטפת שלהם.
המחלקה אחראית גם על תיחום אזורי אירוע וקישוט של העיר בדגלים לקראת אירועים.
מחלקת חוצות העיר אחראית גם על הזמנת מספרים לבתים, מתקינה את שלטי שם הרחוב הנקבעים על ידי ועדת השמות העירונית וממוקמים בפינות הרחובות, מתקינה מעקות בטיחות ומאחזי יד.
התקנת תמרורי אזהרה, התראה, הכוונה, הוריה, איסורים והגבלות, מודיעין והדרכה, שלטי חניות נכים, סימוני מעטפות- פעולות אלו ועוד מתבצעות על פי הנחיית יועץ וועדת התנועה בעיר.