מחלקת קדם יסודי

רח' יצחק שדה 4
קבלת קהל: ב' ה' 12:00-9:00
ג' 18:00-16:00

בתאום מראש מול מזכירות המחלקה
טל': 03-7602454

צוות מחלקת קדם יסודי
דליה יואל-מנהלת מחלקת קדם יסוד טלפון 03-7602457
נערן פרומן –סגנית מנהלת מחלקת קדם יסוד טלפון 03-7602448
אילנה עוזרי-רכזת רישום טלפון 03-7602454
אטי עזר רכזת תפעול ולוגיסטיקה –טלפון 03-7602452
עדי תומר רכזת תחום מעונות יום ומזכירת המחלקה- 03-7602454
רות חפץ רכזת סייעות טלפון 03-7602454

 


ברמת השרון פועלים 63 גנים ממלכתיים, 6 ממלכתיים-דתיים, 58 גני יום לימודים ארוך, 5 גני חינוך מיוחד ו-2 גני תקשורת.
בשנת הלימודים תשע"ח מתחנכים 1,899 תלמידים.

הגנים העירוניים פועלים בימים א'-ה', בשעות 7:30 – 14:00  וביום ו' בשעות 7:30 – 12:45.
רשימת גני הילדים ברמת השרון שנת תשע"ח

הצוות החינוכי כולל גננת וסייעת ואו סייעות (בגני ט.ט.ח וט.ח מעל 30 ילדים) בפיקוח משרד החינוך והעירייה.
ארוחת הבוקר – באחריות ההורים למעט גנים בהם יש הזנה.
גני יום לימודים רגיל פועלים מתאריך ה-1 בספטמבר עד ה- 30 ביוני.
בחופשת הפסח ובחופשת הקיץ קיימת אפשרות להפעלת קייטנה בהנהלת רשת מגוונים תוכנית יול"א.
* ילדים הרשומים בגן חצי יום ואינם שייכים לתוכנית יול"א, יכולים להצטרף לקייטנות יול"א בתשלום.

תוכנית יום לימודים ארוך- יול"א

תוכנית יול"א פועלת בישוב משנת 1986 ומספקת מענה חינוכי-ערכי לילדי הורים עובדים.
בגנים בהם פועלת התוכנית שעות ההפעלה הן 14:00-16:30

» צוות גננות וסייעות נמצא בפיקוח בהדרכה ובפיקוח "מגוונים".
» הפעילות בשעות 8:00-14:00 היא במתכונת של גן יום לימודים רגיל ובהמשך, עד שעה 16:30.
» מופעלת תכנית הלימודים הנוספת באמצעות חברת מגוונים.
» בגן, גננת הבוקר הינה מנהלת הגן. כל התכניות הפדגוגיות מתואמות איתה ומופעלות באחריותה.
» מפעילת אחר הצהרים אחראית לביצוע התכניות הפדגוגיות המיוחדות לשעות אלה.
» תכנית אחר הצהרים כוללת סל תרבות (חוגי העשרה, הצגות ופעילויות ייחודיות).
» הילדים מקבלים בגן 2 ארוחות: צהרים (חמה) ומנחה.
» בחודשים יולי ועד ה-3 באוגוסט ובחופשות חגים הגן מופעל במתכונת קייטנה.
» בעת שביתה פועלת תכנית יול"א בין השעות 7:30-16:30 בתוספת תשלום.

 


טפסים להורדה

שאלון רישום לגני ילדים שנה"ל תשע"ח

כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ח

הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ח

הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תשע"ח

»כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)

»טופס בקשה לביטול רישום

לתשומת ליבכם
את טפסי הרישום יש לשלוח
 לאילנה עוזרי

טפסים להורדה גני יול"א 

» תוכנית יול"א

נהלי, תנאי רישום ותשלומים לתכנית יול"א תשע"ח

כתב התחייבות לילד/ה במסגרת גני יום לימודים ארוך (תכנית יול"א)

» כתב התחייבות מגוונים

» הצהרת בריאות מגוונים

» הוראה לחיוב חשבון – מגוונים

» תכנית מס"ע (מורשת, ספרות, ערכים) בצהרוני תכנית יול"א

הסבר תכנית יול"א לשנה"ל התשע"ח