מחלקת גני ילדים

כתובת: רח' יצחק שדה 4

קבלת קהל: ב' ה' 9:00-12:00
                     ג' 16:00-18:00

בתאום מראש מול מזכירות המחלקה
                      טל': 03-7602454

 תוצאות שיבוץ לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ח

לצפייה בתוצאות השיבוץ לחצו כאן

ייעוד הגנים תשע"ח

לשימת ליבכם:
👈🏻ניתן להגיש ערעור על השיבוץ באמצעות אתר האינטרנט עד תאריך 18/06/2017.
👈🏻באחריות ההורים שבחרו בכך בתהליך הרישום – לוודא שאכן השלימו את כל שלבי הרישום לגן יול"א; היה והתהליך לא יושלם – ישונה השיבוץ באופן אוטומטי במהלך החודש הקרוב לגן חצי יום.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף החינוך, מחלקת קדם יסודי 03-7602454 או בדוא״ל

הנחיות לרישום לגני הילדים וצהרונים לשנת הלימודים תשע"ח
חוברת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ח משרד החינוך

 

טפסי רישום לשנת הלימודים תשע"ח

שאלון רישום לגני ילדים שנה"ל תשע"ח

כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ח

הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ח

 הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תשע"ח

»כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)

»טופס בקשה לביטול רישום

לתשומת ליבכם
את טפסי הרישום יש לשלוח
לאילנה עוזרי

* השנה לראשונה קיימת חובת רישום לגנים המוכרים שאינם רשמיים (גנים פרטיים בעלי סמל    מוסד, חרדים).הרישום מתייחס לתושבי העיר בלבד.
* ילדים בגנים פרטיים בעלי סמל מוסד המפוקחים על ידי משרד החינוך חייבים להירשם
במערכת האינטרנטית.

*תושבים חדשים-יש לגשת לאגף החינוך להסדרת הרישום.

טפסי רישום לשנת הלימודים תשע"ח לתוכנית יול"א 

» תוכנית יול"א

נהלי, תנאי רישום ותשלומים לתכנית יול"א תשע"ח

כתב התחייבות לילד/ה במסגרת גני יום לימודים ארוך (תכנית יול"א)

» כתב התחייבות מגוונים

» הצהרת בריאות מגוונים

» הוראה לחיוב חשבון – מגוונים

» תכנית מס"ע (מורשת, ספרות, ערכים) בצהרוני תכנית יול"א

הסבר תכנית יול"א לשנה"ל התשע"ח

 

מנהלת מחלקת גני ילדים, דליה יואל
סגנית מנהלת מחלקת גני ילדים, נערן פרומן

  טלפון:           03-7602454

   פקס:            03-7602400

כתובת:         יצחק שדה 4

רכזת רישום:      מירה ארגמן

טלפון: 03-7602454

מזכירה:               אילנה עוזרי

טלפון :03-7602300

 קבלת קהל:     יום ב', ה'    9:00-12:00

 סכום מפגש הורים לקראת גן הילדים

כדאי לכם לדעת:

>>"עלוגן מס' 3" בנושא סביבה חינוכית איכותית לגילאי 4–3

>> גלישה בטוחה באינטרנט בגן הילדים
>> יישום חוק חינוך חובה מגיל 3 החל משנה"ל תשע"ו

קו-רמש

 
גנים אתר עירוני
ברמת- השרון פועלים 69 ובהם 1,935 ילדים .
5 ממ"ד,
2 כיתות בחטיבה הצעירה,
3 בחינוך מיוחד עיכוב התפתחותי,
גן חינוך מיוחד תקשורתי,
גן משולב,
שלוש כיתות במעון יום "טרופיגן",
מרכז רב חושי "סנוזלן"- מרכז רב חושי המעניק טיפולים פרא-רפואיים.
גנים עירוניים, שעות פעילות הגן:
ימים א'-ה' בין השעות 7:30-14:00
יום ו' בין השעות 7:30-12:45

 

» הצוות החינוכי כולל גננת וסייעת ואו סייעות (בגני ט.ט.ח וט.ח מעל 30 ילדים) בפיקוח משרד החינוך והעירייה
» ארוחת הבוקר – באחריות ההורים למעט גנים בהם יש הזנה.
» גני יום לימודים רגיל פועלים מתאריך ה-1 בספטמבר עד ה- 30 ביוני.
בחופשת הפסח ובחופשת הקיץ קיימת אפשרות להפעלת קייטנה בהנהלת רשת מגוונים תוכנית יול"א.
* ילדים הרשומים בגן חצי יום ואינם שייכים לתוכנית יול"א, יכולים להצטרף לקייטנות יול"א בתשלום

תוכנית יום לימודים ארוך- יול"א

תכניות לימודים והעשרה תשע"ח

תוכנית יול"א פועלת בישוב משנת 1986 ומספקת מענה חינוכי-ערכי לילדי הורים עובדים.
בגנים בהם פועלת התוכנית שעות ההפעלה הן 14:00-16:30

» צוות גננות וסייעות נמצא בפיקוח בהדרכה ובפיקוח "מגוונים".
» הפעילות בשעות 8:00-14:00 היא במתכונת של גן יום לימודים רגיל ובהמשך, עד שעה 16:30.
» מופעלת תכנית הלימודים הנוספת באמצעות חברת מגוונים.
» בגן, גננת הבוקר הינה מנהלת הגן. כל התכניות הפדגוגיות מתואמות איתה ומופעלות באחריותה.
» מפעילת אחר הצהרים אחראית לביצוע התכניות הפדגוגיות המיוחדות לשעות אלה.
» תכנית אחר הצהרים כוללת סל תרבות (חוגי העשרה, הצגות ופעילויות ייחודיות).
» הילדים מקבלים בגן 2 ארוחות: צהרים (חמה) ומנחה.
» בחודשים יולי ועד ה-3 באוגוסט ובחופשות חגים הגן מופעל במתכונת קייטנה.
» בעת שביתה פועלת תכנית יול"א בין השעות 7:30-16:30 בתוספת תשלום.

 

 

 

 

 » לפניות למנהלת מחלקת גני ילדים  לחצו כאן

דליה יואל גני ילדים