מועצת העיר

מועצת עיר הינה גוף פוליטי – ציבורי, הגוף העירוני הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר. תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא  מחויבת על פי החוק, וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות.

בין היתר עליה לאשר:
» תקציב שנתי רגיל
» צו מסים (ארנונה) מדי שנה
» מינוי ועדות חובה
» וועדות רשות עירוניות
» נושאים נוספים

המועצה מתכנסת אחת לחודש בכל יום א' הראשון בחודש, לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים. מועצת העיר מורכבת מחברי מועצה המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה.
מועצת העיר רמת השרון מונה כיום 15 חברות וחברים ( כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות.לפני שנפרוש לפניכם את חברי מועצת העיר והעומד בראשה כיום כדאי שנכיר את ההיסטוריה של ראשי המועצות שכיהנו ברמת השרון מאז הקמתה של עירנו רמת השרון למידע לחצו כאן

 

»פרוטוקולים ישיבות מועצת העיר

»פרוטוקולים ישיבות ועדות מועצת עיר

» הרכבי ועדות מועצת העיר

 

הסכמים קואליציוניים

הסכם קואליציוני בין סיעת בית לבין סיעת שרמת השרון שלנו

הסכם קואליציוני בין סיעת בית לבין סיעת יחדיו, חילוניים ודתיים

הסכם קואליציוני בין סיעת בית לבין סיעת מסורת של עשייה

 הסכם קואליציוני בין סיעת בית לבין סיעת מהפך ברמה


הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין – מספר 41
ישיבת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום ראשון 26.11.17 ח' בכסלו, תשע"ח
בשעה19:00 בחדר ישיבות בבניין העירייה.
הציבור מוזמן.
לזימון לחצו כאן


זמני ישיבות מועצת עיר
המועצה מתכנסת אחת לחודש בכל יום א' הראשון בחודש, לישיבה מן המניין.
הישיבה מתקיימת בחדר הישיבות בבניין עיריית רמת-השרון.
הציבור מוזמן.


הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין – מספר 41
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום ראשון 26.11.2017 ח' בכסלו, תשע"ח
בשעה 19:00 בחדר ישיבות בבניין העירייה. לזימון לחצו כאן

לוח זמנים ישיבות מועצת עיר


3.12.17-ישיבת מליאה מן המניין מספר 44

 

חברי מועצת העיר

אבי גרובר

אבי גרובר, ראש העירייה

עידן למדן

עידן למדן

יעקב קורצקי, סגן ראש העיר

יעקב קורצקי, סגן ראש העירייה

דוברת וייזר, סגנית ראש העיר

דוברת וייזר, סגנית ראש העירייה

רות גרונסקי

רות גרונסקי, חברת מועצה

איריס2

איריס קלקא, חברת מועצה

%d7%92%d7%99%d7%90-%d7%a7%d7%9c%d7%a0%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%aa%d7%a8

גיא קלנר, חבר מועצה

עידו כחלון

עידו כחלון, חבר מועצה

שמואל גריידי

שמואל גריידי, חבר מועצה

נורית אבנר

נורית אבנר, חברת מועצה

 

שירה אבין, חברת מועצה

טל עזגד, חבר מועצה

רפי בראל, חבר מועצה. סיעה רמת השרון שלנו

רפי בראל, חבר מועצה

מרק מימוני

מרק מימוני, חבר מועצה

אסולין

אהרון אלמוג אסולין, חבר מועצה