רחל ששפורטה , אוצרת ומנהלת המוזאון הגיאולוגי

רחל ששפורטה , אוצרת ומנהלת המוזאון הגיאולוגי