פתיחת התערוכה "נוזל שחור" במוזיאון הגיאולוגי רמת השרון

פתיחת התערוכה "נוזל שחור" במוזיאון הגיאולוגי רמת השרון