רחל ששפורטה בפתיחה של התערוכה

רחל ששפורטה בפתיחה של התערוכה