אבי גרובר בפתיחת התערוכה

אבי גרובר בפתיחת התערוכה