אבי גרובר בפתיחה של התערוכה

אבי גרובר בפתיחה של התערוכה