מבקר העירייה

פקודת העיריות מגדירה במפורש את מכלול תפקידיו של מבקר העירייה.מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור
בין היתר נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
מבקר העירייה, במסגרת תפקידו ובמהלך עבודתו, רשאי לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, סגני ראשי העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.
עבודת המבקר באה לידי ביטוי בכתיבת דו"חות המופנים אל ראש העיר ואל הוועדה לענייני ביקורת, ולאחריהם – מועברים לאישור מועצת העיר ולפרסומם בציבור.
מבקר העירייה עובד בהתאם לתוכנית עבודה שנתית קבועה, ובנוסף, רשאי הוא להגיש סיכום בדיקה שערך לראש העיר ולוועדה לענייני ביקורת, בכל עת שייראה לו, או לבקשת ראש העיר או הוועדה לענייני ביקורת.

יצירת קשר:
ניסים בן יקר- מבקר העירייה
כתובת: רח' העבודה 5, רמת השרון
טלפון: 03-7602153
פקס: 03-7602153
דוא"ל