לאור הביקוש הרב נפתחה כיתת פעוטים- בוגרים נוספת במעון הדקל

Written by

Comments are closed.