טפסים – כח אדם

גביה  /  כח אדם  /  מנהל הנדסי  /  מים וביוב / תמיכה בעמותות/ מערכת החינוך  /ארועים גנים ציבורים/

שם הטופס

קישור להורדה

שאלון למועמד לעבודה – לניגשים למכרז – יש למלא את הטופס הנ"ל

לחצו כאן

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז – יש למלא את הטופס הנ"ל

לחצו כאן