טפסים – כח אדם

גביה  /  כח אדם  /  מנהל הנדסי  /  מים וביוב / תמיכה בעמותות/ רישום למערכת החינוך לשנה"ל תשע"חארועים גנים ציבורים/ יום העצמאות

שם הטופס

קישור להורדה

שאלון למועמד לעבודה – לניגשים למכרז – יש למלא את הטופס הנ"ל

לחצו כאן

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז – יש למלא את הטופס הנ"ל

לחצו כאן