עירייה > ישיבות מועצת העיר 2016

ישיבות מועצת העיר 2016

2017  2013 2014 2015  2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

ישיבות מועצה מן המנייןישיבות מועצה לא מן המניין
 פרוטוקול מס' 23 מתאריך 13.3.12016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 20 מתאריך 25.2.2016
 פרוטוקול מס' 24 מתאריך 3.4.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 21 מתאריך 10.4.2016
 פרוטוקול מס' 25 מתאריך 1.5.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 22 מתאריך 15.5.2016
פרוטוקול  מן המניין מס' 26 מתאריך 5.6.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 23 מתאריך 26.6.2016
פרוטוקול  מן המניין מס' 27 מתאריך 3.7.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 24 מתאריך 26.6.2016
פרוטוקול  מן המניין מס' 28 מתאריך 7.8.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 25 מתאריך 8.9.2016
פרוטוקול  מן המניין מס' 29 מתאריך 4.9.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 26 מתאריך 9.10.2016
פרוטוקול  מן המניין מס' 30 מתאריך 9.10.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 27 מתאריך 9.10.2016
פרוטוקול  מן המניין מס' 31 מתאריך 6.11.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 28 מתאריך 27.11.2016
פרוטוקול  מן המניין מס' 32 מתאריך 4.12.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 29 מתאריך 4.12.2016

 


הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


roy_a@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-5483807

פקס: 03-5483887

רחוב ביאליק 41, רמת השרון