עירייה > טפסים

טפסים

ארנונה

טפסים מקוונים
הוראת קבע לתשלום ארנונה
הוראת קבע בכרטיס אשראי
נוהל בקשה להנחות בארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
הצהרה על שינוי בבעלות/החזקהלהורדת הטופס המקוון לחצו כאן
בקשה לביצוע מדידת נכסלהורדת הטופס המקוון לחצו כאן
בקשה להנחה הורה עצמאילהורדת הטופס המקוון לחצו כאן

מכרזים

שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז
מכרזים פומביים

חינוך

שאלון רישום לגני ילדים שנה"ל תשע"ט
כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ט
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ט
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)
טופס בקשה לביטול רישום
בקשת העברה
בקשה ללימודי חוץ

מנהל הנדסי

טפסים אתר הנדסה

פיקוח עירוני

טופס הגשת בקשה לביטול דוח
כתב הצהרה
טופס בקשה להישפט

רישוי עסקים ושילוט

בקשה לרישיון להצגת שלטטופס מקוון בקשה לרישיון להצגת שלט
אישור תקינות מערכת חשמלטופס מקוון אישור תקינות מערכת חשמל

אישורים לקיום ארועים

בקשה לקיום אירוע בפארק הנצח
בקשה לקיום אירוע בגנים הציבוריים
בקשה לקיום אירוע במקלט ציבורי

מים וביוב- את הטפסים יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

עדכון פרטי צרכן מים
הצהרה על תיקון נזילה
בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס
בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר
הצהרה על קריאת מד מים
הוראה לחיוב חשבון מים

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

טלפון: 106 , 03-5483819

וואטסאפ : 053-255-1106

לשירותכם 24 שעות ביממה