עירייה > טפסים

טפסים

ארנונה

בקשה להנחה בארנונה לדירת מגורים
בקשה להנחה הורה עצמאי
הצהרה על שינוי בבעלות/החזקה
טופס הנחה בארנונה כללית למחזיק בנכס
הוראת קבע לתשלום ארנונה
הוראת קבע בכרטיס אשראי
בקשה לביצוע מדידת נכס
בקשה לקבלת הנחה בארנונה ל"משפחה שבראשה הורה עצמאי"
נוהל בקשה להנחות בארנונה

מכרזים

שאלון למועמד לעבודה – לניגשים למכרז
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז

חינוך

שאלון רישום לגני ילדים שנה"ל תשע"ח
כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ח
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ח
הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תשע"ח
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)
טופס בקשה לביטול רישום
בקשת העברה
בקשה ללימודי חוץ

מנהל הנדסי

טפסי-פיקוח על הבניה
טפסי-רישוי בניה
טפסי - היטל השבחה

פיקוח עירוני

טופס בקשה לביטול דו"ח
כתב הצהרה
טופס בקשה להישפט

רישוי עסקים ושילוט

בקשה לרישיון להצגת שלט

תמיכה בעמותות

בקשת תמיכה לשנת 2017, כולל נספחים ותבחינים

אישורים לקיום ארועים

אישור לקיום אירוע בפארק הנצח
אישור לקיום אירוע  בגנים הציבורים

מים וביוב- את הטפסים יש להגיש לתאגיד המים והביוב שרונים"

עדכון פרטי צרכן מים
הצהרה על תיקון נזילה
בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס
בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר
הצהרה על קריאת מד מים
הוראה לחיוב חשבון מים

ליצירת קשר


moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

טלפון: 106 , 03-5483819

וואטסאפ : 053-255-1106

לשירותכם 24 שעות ביממה