עירייה > טפסים

טפסים

ארנונה

הצהרה על שינוי בבעלות/החזקה
הוראת קבע לתשלום ארנונה
הוראת קבע בכרטיס אשראי
בקשה לביצוע מדידת נכס
נוהל בקשה להנחות בארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
בקשה להנחה הורה עצמאי

מכרזים

שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז
קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי
תעודות המעידות על השכלה, קורסים ועוד.
תמונת פספורט.

חינוך

שאלון רישום לגני ילדים שנה"ל תשע"ט
כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ט
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ט
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)
טופס בקשה לביטול רישום
בקשת העברה
בקשה ללימודי חוץ

מנהל הנדסי

טפסי-פיקוח על הבניה
טפסי-רישוי בניה
טפסי - היטל השבחה

פיקוח עירוני

טופס הגשת בקשה לביטול דוח
כתב הצהרה
טופס בקשה להישפט

רישוי עסקים ושילוט

בקשה לרישיון להצגת שלט

אישורים לקיום ארועים

אישור לקיום אירוע בפארק הנצח
אישור לקיום אירוע  בגנים הציבורים

מים וביוב- את הטפסים יש להגיש לתאגיד המים והביוב שרונים"

עדכון פרטי צרכן מים
הצהרה על תיקון נזילה
בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס
בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר
הצהרה על קריאת מד מים
הוראה לחיוב חשבון מים

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

טלפון: 106 , 03-5483819

וואטסאפ : 053-255-1106

לשירותכם 24 שעות ביממה