טפסים – מים וביוב

גביה  /  כח אדם  /  מנהל הנדסי  /   מים וביוב/ תמיכה בעמותות/ רישום למערכת החינוך לשנה"ל תשע"ח/ארועים גנים ציבורים/

שם הטופס

קישור להורדה

עדכון פרטי צרכן מים-

           טופס זה יש להגיש לתאגיד המים והביוב שרונים"

לחצו כאן

הצהרה על תיקון נזילה-

         טופס זה יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

לחצו כאן

בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס-

      טופס זה יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

לחצו כאן

בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר-

       טופס זה יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

לחצו כאן

הצהרה על קריאת מד מים-

        טופס זה יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

לחצו כאן

הוראה לחיוב חשבון מים-

       טופס זה יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

לחצו כאן