ספר טלפונים

רשת ספריות

ספריית בית יד לבנים- המחתרת פינת ההגנה
ספריית דעת: רח' שביט ישראל (בניין המדרשה)
ספריית דני ארמה: רח' עזרא מגוונים אלי כהן

 

שם

תפקיד

טלפון

פקס

לאה בן טובים

מ.רשת הספריות ובית יד לבנים

03-5408003

03-5400730

עדי גולדבלט

מנהלת ספריית דעת

03-5404488

טליה פרידמן

אחראית ספריית דני ארמה

03-5477832

 

לפניות במייל: לחצו כאן

 

 

טלפונים נוספים:

» ראש העיר / סגנים

» מנכ"לית העירייה

» אגף החינוך

» רווחה וקהילה

» מינהל כספים וגביה

» מחלקה משפטית

» תקשורת ודוברות

» מינהל הנדסי

»מבקר העירייה

» מינהל כספים וגביה

» תרבות ואירועים

» מינהל גיל הזהב

» פניות הציבור / תחנת משרד הפנים

» ר. למניעת אלימות והתמכרויות

»בית יד לבנים

» חברי מועצה

» היחידה למערכות מידע

» נכסי העירייה ו GIS

» מוקד עירוני

» רישוי עסקים ושילוט

» אגף הביטחון

» האגודה לתרבות הדיור

» משק לשעת חירום

» אגודת הספורט

» מגוונים – מרכזים רב תחומיים

» שרונים – תאגיד מים וביוב

» איכות הסביבה

» מחלקת תברואה

» מחלקה וטרינרית