ספר טלפונים

חברי מועצה

שד' ביאליק 41

שם

סיעה

טלפון

 גרובר אבי  בית  03-5483803

עידן למדן

מר"צ

03-5483806

יעקב קורצקי

מסורת של עשייה

03-5408096

דברת וייזר

רמת השרון שלנו

054-4954602

קלנר גיא

רמת השרון שלנו

054-4400603

גרונסקי רות

בית

052-2435744

כחלון עידו

מסורת של עשייה

052-4224280

גריידי שמואל

יחדיו

052-2747745

 איריס קלקא  מר"צ

אבנר נורית

מהפך ברמה

052-4742742

שירה אבין

רמת השרון שלנו

טל עזגד

רמת השרון שלנו

054-4808233

פרופ' מארק מימוני

רמת השרון שלנו

אהרון אלמוג אסולין

מהפך ברמה

רפי בראל  רמת השרון שלנו

טלפונים נוספים:

» ראש העיר / סגנים

» מנכ"לית העירייה

» רווחה וקהילה

» מינהל כספים וגביה

» מחלקה משפטית

» תקשורת ודוברות

» מינהל הנדסי

»מבקר העירייה

» מינהל כספים וגביה

» תרבות ואירועים

» מינהל גיל הזהב

» רשת הספריות

» בית יד לבנים

» פניות הציבור / תחנת משרד הפנים

» ר. למניעת אלימות והתמכרויות

» חברי מועצה

» היחידה למערכות מידע

» נכסי העירייה ו GIS

» מוקד עירוני

» איכות הסביבה

» מחלקת תברואה

» רישוי עסקים ושילוט

» אגף הביטחון

» האגודה לתרבות הדיור

» משק לשעת חירום

»מחלקת גנים ונוף

» אגודת הספורט

» מגוונים – מרכזים רב תחומיים

» שרונים – תאגיד מים וביוב

 » מחלקה וטרינרית