טיפול בילדים

איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון, הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת.
מצבי הסיכון הינם רב- ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב- 11% מכלל הילדים ובני הנוער בגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. ילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף משפחתי.
בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות.
האגף שוקד על קידום מהלך של מתן שירותים לילדים ונוער בסיכון בתוך הקהילה.
פיתוח רצף של שירותים ברמת השרון עצמה ולא מחוצה לה הינו מהלך הראוי לעיר הרואה את כל ילדיה כשווים, ופועלת ע"מ למנוע, ככל הניתן, הוצאת הילדים למסגרות חוץ עירוניות הן לימודיות והן טיפוליות, ובכך לנתקם מהבית ומהקהילה.

קו-רמש

רצף השירותים לילדים ובני נוער כולל: איתור, אבחונים, טיפולים רגשיים, סידור במסגרות שונות בתוך הקהילה, כגון, מועדוניות, מערך חונכים מסייע, שעורי עזר, סיוע בסבסוד גני יול"א, מרכזי למידה, חממיות, טיפול לפי חוק הנוער, פנימיית יום, ועד סידור פנימיות מחוץ לקהילה, בהתאם לצרכים של כל ילד וילד.

לאיתור ואבחון חלק ממצבי הסיכון, נדרש זמן, איסוף מידע ממקורות שונים ויצירת שותפויות עם מערכת החינוך וגורמי הקהילה השונים. אחת הפעולות המרכזיות ליישום ראשוני של תוכניות האיתור והטיפול הינה שילוב עובדים סוציאליים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות ובתיכונים. תוכנית זו- צוות מקצועי זמין למערכת החינוך, יוצרת מערך טיפולי משולב ועוטף, ומאפשרת לאנשי החינוך רשת תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

צוות האגף החל בפיתוח תוכנית עירונית לטיפול בילדים והוריהם בגיל הרך, זאת בנוסף למערך הקיים של צוות האיתור העובד במעונות היום ובגני הילדים.

תוכניות ומסגרות הטיפול בילדים בקהילה כוללות: מועדונית תלתן, שהינה מועדונית משותפת חינוך-רווחה, לתלמידי א-ד, מועדונית גיל רך – ניצנים, לילדים בגילאי הגן, הפעלת מועדוניות ביתיות וחממיות, מועדונית ארבל לילדים עם בעיות התנהגות הפועלת פיזית בכפר סבא, שירות משפחות אומנה, מערך מטפחים- חונכים לילדים ולטיפוח קשר-הורים וילדים, הסעת ילדים לפנימיית יום בכ"ס ולמועדוניות, מערך איתור ילדים בגיל הרך – ילדים בסיכון ומעוכבי התפתחות, בתוכנית מועסקים גורמים מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ופסיכולוגית התפתחותית בשליש מישרה עירונית, הכפופה מקצועית לאגף הרווחה והקהילה, צהרונים הפועלים במגוונים- ע"מ לאפשר חלופה אוניברסאלית לילדים שאלו הם צרכיהם, סבסוד קייטנות קיץ, מרכז למידה במגוונים אלי כהן, שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים המקבלים בבתיהם מורה פרטי לשעתיים בשבוע, בהשתתפות סמלית של ההורים.

סידור ילדים בפנימיות – ילדים ובני נוער במצבי סיכון, מושמים במסגרת פנימיית היום עלומים בכפר סבא, וכן במסגרות של פנימיות מלאות מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.

תוכנית "עם הפנים לקהילה", תוכנית ייחודית להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית, ושירותי חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.

סידורים לגיל הרך – הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה לילדים בגיל הרך: מעונות יום, משפחתון, וסבסוד חלקי לילדים בגני יול"א (יום לימודים ארוך)