טיפול באוכלוסייה המבוגרת

השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים במהותם. הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל- 1011 בתי אב של קשישים מתוכם 580 מקבלי חוק הסיעוד. רובם של קשישים אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של  40% מכלל לקוחות האגף.

לפיכך, בנוסף לטיפול האישי והסיעודי מפעיל האגף מערך שירותים בקהילה, על ידי עמותת א.ל.ה.

באמצעות מרכז היום לקשיש, המועדונים החברתיים ותוכניות קהילה ושכונה תומכת.

קיימת גם מעורבות מקצועית בוועדת ההיגוי של הדיור המוגן יחד עם עמידר ומשרד השיכון.

האגף מחויב בבקרה, פיקוח ודיווח על מערך השירותים התומכים וכן בפיתוחם המקצועי.

בד בבד עם הרחבת מעגל הלקוחות מבין התושבים העיר המבוגרים, החל האגף בתוכנית ייחודית וחדשה במסגרתה הוקמה וועדה רב מקצועית יחד עם עמותת יד ריבה, עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית בה משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, מובאים לדיון מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש.

בנוסף, ניתנים במסגרת התוכנית שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה המבוגרת.

מערך השירותים כולל: סיוע בהשמת זקנים במוסדות, מתן שירותים אישיים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית (סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, נופשונים, שכונה וקהילה תומכת, השתתפות במימון המועדונים החברתיים, תוכנית צוות רב מקצועי, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים.

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים במורשה, בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.