חינוך

קול קורא לספקים עבור חוגי אנגלית ומתמטיקה בחטיבות הביניים ובתיכונים!

לעיון לחצו כאן

בתי הספר של החופש הגדול – הרשמה!

לרישום בתי הספר: דורון, אמירים, אור השחר לתכנית בתי הספר החופש הגדול  לחצו כאן 

לרישום בתי הספר : אוסישקין, גולן, אורנים, הדר, קרית יערים לתכנית בתי הספר החופש הגדול  לחצו כאן

 

רישום לחטיבות הביניים לשנה"ל תשע"ח

 לנוחותכם ולהתרשמותכם מן החטיבות, אגף החינוך מקיים "ימים פתוחים" למתן מידע נוסף להורים ולתלמידים. להלן פירוט הימים:

 

תאריך שעה ביה"ס מארח ביה"ס מוזמנים מיקום המפגש
18.05.17 8:30-10:30 עלומים תלמידי ביה"ס אמירים עלומים
18.05.17 11:00-13:00 עלומים תלמידי ביה"ס קרית יערים עלומים
18.05.17 11:00-13:00 עלומים תלמידי ביה"ס גולן עלומים
19.05.17 08:30-10:00 עלומים הורי תלמידי אמירים עלומים
19.05.17 08:30-10:00 עלומים הורי ביה"ס דורון עלומים
19.05.17 10:15-11:45 עלומים הורי ביה"ס גולן עלומים
19.05.17 10:15-11:45 עלומים הורי ביה"ס קרית יערים עלומים
29.05.17 08:30-10:30 עלומים תלמידי ביה"ס דורון עלומים
19.05.17 08:30-09:30 קלמן להורים ותלמידי ביה"ס אוסישקין אשכול פיס
19.05.17 10:00-11:00 קלמן להורים ותלמידי ביה"ס אורנים אשכול פיס
19.05.17 11:30-12:30 קלמן הורים ותלמידי ביה"ס הדר אשכול פיס

לידיעת ההורים שטרם ביצעו את הרישום לחטיבות הביניים: אגף החינוך של העירייה מודיע על הארכת המועד שבו ניתן להרשם לחטיבות הביניים באמצעות האינטרנט.
תלמידים/ות המסיימים/ות את כיתות ו' בבתי הספר: "אוסישקין", "הדר" ו"אורנים" יירשמו לחטיבת הביניים "קלמן".
תלמידים/ות המסיימים/ות את כיתות ו' בבתי הספר:"דורון", "קריית יערים", "אמירים", "גולן" ו"אור השחר" יירשמו לחטיבת הביניים "עלומים".

הנחיות לביצוע הרישום
בשדות המתאימים יש להקליד את מספר תעודת הזהות של התלמיד/הואת מספר תעודת הזהות של ההורה. אנא הקפידו על הקלדה מדויקת של הפרטים כולל מספרי טלפון וכתובת דוא"ל לאחר השלמת תהליך הרישום באתר האינטרנט ניתן להוסיף בקשת העברה לחטיבה אחרת.
בסיום תהליך הרישום יש לוודא הופעת ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה"כמו גם קבלת אישור דומהההה בכתובת הדוא"ל שהוקלדה בתהליך הרישום.
יצירת קשר עם אגף החינוך טלפון: 03-7602447 מומלץ בעזרת הודעה למייל
בכותרת ההודעה כדאי לציין את שם הילד, מספר תעודת זהות וחטיבה מבוקשת. פגישות יתואמוווו באמצעות המייל.
אנא הקפידו לכתוב מספר טלפון.

מסמכים הנדרשים לרישום עבור תושבים חדשים
1. ת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה דירה ואישורי ארנונה יחד עם טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת .
2. אם הרישום מתבצע שלא על ידי שני ההורים, יש להצטייד בת.ז. של הרושם וייפוי כח החתום על ידי שני ההורים
3. הורים עצמאיים – גרושים, פרודים, יחידניים – בנוסף למסמכים הרשומים לעיל יש לצרף כתב הצהרה חתום ע"י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום, צילום ת.ז. כולל הספח של שני ההורים
4. יש להגיע לאגף החינוך ברחוב יצחק שדה 4 עם כל המסמכים על מנת לקבל הפנייה לבתי הספר…. הרישום ייערך ידנית במזכירות בתי הספר.

 לרישום לחטיבות הביניים לחצו כאן

 

 

 קו-רמש

דבר ראש אגף החינוך

חינוך הוא חובתה של החברה כלפי בניה ובנותיה; חינוך הוא האחריות של הכלל כלפי הפרט, של המבוגר כלפי הצעיר, של הדור הזה כלפי הדורות הבאים. חינוך הוא הציווי של הטוב ושל המוסרי ושל היושרה להיאבק בכל הרע – מבפנים ומבחוץ, למגר כל איום על ערכי היסוד של החברה הדמוקרטית, ההומניסטית והליבראלית, ולהבטיח כי כבוד האדם והשוויון ימשיכו ויובילו כל אדם באשר הוא אדם.

טיפוח תפיסה רחבה ועמוקה של אחריות בקרב כל ילד וילדה, במצפונם של כל נער ונערה, הוא-הוא ליבו של כל תהליך חינוכי. אחריות הצומחת מתוך ערכי כבוד האדם והשוויון – היא המחויבות של כל אדם כלפי זולתו, כלפי הקהילה בה הוא חי, כלפי החברה בה הוא חבר, כלפי העם אליו הוא משתייך, כלפי המדינה שהוא אזרח וריבון בה, כלפי זכויות האדם בכולי עלמא. אדם הפועל רק עבור עצמו או באופן תמידי מחויב קודם כל כלפי עצמו – הוא אדם החוטא לאחריותו. המשפחה נושאת באחריות משלה לחינוך הדור הצעיר בשנות התפתחותו והתבגרותו, ובמקביל אליה – תוך שיח ותיאום הדדי – מערכת החינוך נושאת באחריות משלימה לכך. דומני, כי על אף הקשיים הרבים הקיימים בכל מערכת כארגון גדול ורחב, אין תחליף לקיומה של מערכת חינוך ציבורית כקובעת מדיניות בתחום החינוך, כמתעדפת בין צרכים ודרישות, כגורם רגולטורי מקצועי. מערכת שכזו פועלת גם היא מתוך אחריות ציבורית רחבה ועל בסיס מצע מקצועי נרחב ושיטתי. אגף החינוך בעיריית רמת השרון פועל בצוותא עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך להבטיח מערכת חינוכית מצוינת עבור ילדי וילדות רמת השרון. תחת מדיניות-העל של הדרג הנבחר בראשות העיר – ראשת העיר וחברי מועצת העיר – אנו פועלים לקדם את פיתוחם של מוסדות החינוך, קליטתם של אנשי חינוך מעולים, טיפוח יצירתיות וחדשנות בתכניות לימודים, הטמעת מתודולוגיות הוראה מגוונות, הנגשה מתאימה לכלל הילדים שלהם צרכים מיוחדים ואימוצם היום-יומי לליבה של הקהילה, קיום שיח פתוח ומכבד עם הורי התלמידים והתלמידות ונציגיהם. לצד כל אלה אנו פועלים לקדם תכניות רב שנתיות שיבטיחו את התפתחותה של מערכת החינוך בהתאם להתפתחותה המתוכננת של העיר וצרכיה בשנים הבאות. בצוות אגף החינוך פועלים אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחומיהם השונים, פדגוגיים ומינהליים, האמונים כל אחד ואחת על קידום מטרות האגף. אלה מצויים בקשר רציף עם גני הילדים, עם בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, עם גורמי הטיפול השונים, עם מחלקות העירייה הרלוונטיות, עם אגפים ומחלקות במשרד החינוך, עם המפקחים והמפקחות, עם ארגוני החינוך המשלים (הבלתי פורמאלי), עם עשרות רבות של גורמים חיצוניים המייעצים למערכת החינוך בעיר כמו גם המספקים לה את שדרוש לה מבחינה ארגונית ותשתיתית. בעולם בו המציאות משתנה בתדירות מהירה, על אגף החינוך לראות ב"שינוי" כקבוע ובאופן תמידי לקדם את המחר במערכת החינוך במוכנות טכנולוגית, ארגונית, תקציבית, אנושית, מקצועית, סביבתית, משפטית, חברתית. ואולם בליבת כל אלה שרירה ועומדת המחויבות המרכזית והעליונה של כולנו להגשמתה של מטרת החינוך: להבטיח כי הדור הבא יהיה מחויב יותר לזולתו, לקהילתו ולחברת בני האדם יותר מהדור שקדם לו; להבטיח את טוב הלב בכל אחד ואחת; להבטיח את משילות הערכים האנושיים בקרב החברה כולה. להבטיח כי נחייה כולנו חיים אחראיים.כולנו, צוות אגף החינוך, איננו חפים מטעויות או מאי הצלחות ואנו נשמח לקבל כל פנייה בכל נושא ולתת מענה מיטבי ככל הניתן ובאופן מקצועי, הוגן, אחראי. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ויתרה מכך להשתתף ולקחת חלק בפעילות הענפה הנוגעת לקהילה כולה.

עבורכם ובשבילכם, באחריות –
ד"ר אורי ארבל-גנץ
מנהל אגף החינוך

קו-רמש

תכנית האב לחינוך – יצאה לדרך
עיריית רמת השרון מקדמת תכנית אב לחינוך
ומזמינה את תושבי העיר להביע דעה, עמדה והצעות לטווח הקצר והארוך במייל בכל נושא הנראה לכם רלוונטי לתחומי החינוך בעיר.
התהליך מתבצע בשילוב בעלי תפקידים ממערכת החינוך בעיר, ממחלקות העירייה, אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים, נציגי ציבור, אקדמיה והקהילה. מלבד קבוצות העבודה, ומפגשים שיתקיימו באופן בלתי אמצעי עם הציבור, לרבות סקר עמדות וציפיות.

איך תיראה מערכת החינוך ברמת-השרון בשנת 2027? במתחם אשכול-פיס הושקה תכנית אב לחינוך, אותה מוביל ראש העיר אבי גרובר. האירוע נערך בהשתתפות סגן ומ"מ ראה"ע ומחזיק תיק החינוך עידן למדן, סגנית ראה"ע דברת וויזר, ראש אגף החינוך ד"ר אורי ארבל גנץ והצוותים המקצועיים באגף החינוך, צוות הנהלת העירייה, נציגי הנהגת ההורים, נציגי ציבור, תושבים ועוד.
מטרת תכנית האב הינה לגבש את המדיניות בתחומי החינוך בעיר בחשיבה אסטרטגית לשנים הבאות עם וועדת היגוי וצוותי משנה.

למצגת תכנית אב לחינוך ברמת-השרוןלחצו כאן

תכנית בתי הספר הצומחים הוצגה במפגש עם הציבור

מפגש שיתוף ציבור פורה התקיים (ד' 14/03) במתחם אשכול פיס במעמד ראש העיר אבי גרובר, מנכ"לית העירייה שירלי פאר יגרמן, מנהל אגף החינוך ד"ר אורי ארבל גנץ וצוותו, צוות הנהלת העירייה, אנשי משרד החינוך ומיטב אנשי המקצוע. התקיימו שני מפגשים, בהשתתפות פעילה של ההורים ובמסגרתם הוצגו כל התכניות, הדמיות וכל המידע לקראת הקמת בתי הספר הצומחים ברחוב העבודה ובמזרח העיר בשכונת מורשה.
צפו במצגות עם כל המידע על בתי הספר הצומחים
למצגת ביה"ס אלי כהן לחצו כאן
למצגת ביה"ס ע"ש קלמן לחצו כאן 

קו-רמש

ישיבת מועצת עיר חגיגית בסימן פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

עיריית רמת-השרון קיימה ישיבת מועצת עיר חגיגית (א' 04/09) בסימן פתיחת שנת הלימודים תשע"ז במסגרתה עדכן ראש העיר אבי גרובר את החזון שלו לבניית בתי-ספר חדשים ברחבי העיר ובהם מספר קטן של תלמידים בכיתות מרווחות.
למצגת לחצו כאן
הישיבה התקיימה במתחם תיכון "אלון" ובהשתתפות חברי מועצת העיר, צוות אגף החינוך בראשותו של ד"ר אורי ארבל גנץ, מנהלי/ות בתיה"ס, הנהגת ההורים, תושבי העיר ואורחים נוספים.
בפתח הישיבה הציג ד"ר אורי ארבל-גנץ מנהל אגף החינוך, את ההערכות והמשאבים שהושקעו ע"י אגף החינוך לפתיחת שנת הלימודים.
למצגת לחצו כאן
בהמשך הציגה מנכ"לית העירייה, שירלי פאר יגרמן  את פרויקט הענק של שיפוצי הקיץ, במסגרתו שודרגו מוסדות החינוך והגנים בעיר עם תקציב של למעלה מ-18 מליון ₪.
למצגת
לחצו כאן

מנהל אגף החינוך : ד"ר אורי ארבל-גנץ

  טלפון:           03-7602444

   פקס:            03-7602400

 כתובת:         יצחק שדה 4

 דוא"ל

 קבלת קהל:

ב' – 9:00-12:00
ה'  9:00-12:00

ג' – 16:00-18:00

פגישה עם מנהל האגף יש לקבוע בתאום מראש

 

 

קו-רמש

נתונים לשנת-הלימודים תשע"ז במערכת החינוך ברמת-השרוןלחצו כאן

>>פרטי הקשר הנהגת הורים ישובית  רמת השרון