חינוך

אגף החינוך
יצחק שדה 4

מנהל אגף החינוך : ד"ר אורי ארבל-גנץ
טלפון:03-7602444
פקס: 03-7602400

קבלת קהל:
ב' – 12:00-9:00
ה' – 12:00-9:00
ג' – 18:00-16:00

פגישה עם מנהל האגף יש לקבוע בתאום מראש


חינוך הוא חובתה של החברה כלפי בניה ובנותיה; חינוך הוא האחריות של הכלל כלפי הפרט, של המבוגר כלפי הצעיר, של הדור הזה כלפי הדורות הבאים. חינוך הוא הציווי של הטוב ושל המוסרי ושל היושרה להיאבק בכל הרע – מבפנים ומבחוץ, למגר כל איום על ערכי היסוד של החברה הדמוקרטית, ההומניסטית והליבראלית, ולהבטיח כי כבוד האדם והשוויון ימשיכו ויובילו כל אדם באשר הוא אדם.
טיפוח תפיסה רחבה ועמוקה של אחריות בקרב כל ילד וילדה, במצפונם של כל נער ונערה, הוא-הוא ליבו של כל תהליך חינוכי. אחריות הצומחת מתוך ערכי כבוד האדם והשוויון – היא המחויבות של כל אדם כלפי זולתו, כלפי הקהילה בה הוא חי, כלפי החברה בה הוא חבר, כלפי העם אליו הוא משתייך, כלפי המדינה שהוא אזרח וריבון בה, כלפי זכויות האדם בכולי עלמא. אדם הפועל רק עבור עצמו או באופן תמידי מחויב קודם כל כלפי עצמו – הוא אדם החוטא לאחריותו. המשפחה נושאת באחריות משלה לחינוך הדור הצעיר בשנות התפתחותו והתבגרותו, ובמקביל אליה – תוך שיח ותיאום הדדי – מערכת החינוך נושאת באחריות משלימה לכך. דומני, כי על אף הקשיים הרבים הקיימים בכל מערכת כארגון גדול ורחב, אין תחליף לקיומה של מערכת חינוך ציבורית כקובעת מדיניות בתחום החינוך, כמתעדפת בין צרכים ודרישות, כגורם רגולטורי מקצועי. מערכת שכזו פועלת גם היא מתוך אחריות ציבורית רחבה ועל בסיס מצע מקצועי נרחב ושיטתי. אגף החינוך בעיריית רמת השרון פועל בצוותא עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך להבטיח מערכת חינוכית מצוינת עבור ילדי וילדות רמת השרון.
תחת מדיניות-העל של הדרג הנבחר בראשות העיר – ראש העירייה, מנכ"לית העירייה וחברי המועצה – אנו פועלים לקדם את פיתוחם של מוסדות החינוך, קליטתם של אנשי חינוך מעולים, טיפוח יצירתיות וחדשנות בתכניות לימודים, הטמעת מתודולוגיות הוראה מגוונות, הנגשה מתאימה לכלל הילדים שלהם צרכים מיוחדים ואימוצם היום-יומי לליבה של הקהילה, קיום שיח פתוח ומכבד עם הורי התלמידים והתלמידות ונציגיהם. לצד כל אלה אנו פועלים לקדם תכניות רב שנתיות שיבטיחו את התפתחותה של מערכת החינוך בהתאם להתפתחותה המתוכננת של העיר וצרכיה בשנים הבאות. בצוות אגף החינוך פועלים אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחומיהם השונים, פדגוגיים ומנהליים, האמונים כל אחד ואחת על קידום מטרות האגף. אלה מצויים בקשר רציף עם גני הילדים, עם בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, עם גורמי הטיפול השונים, עם מחלקות העירייה הרלוונטיות, עם אגפים ומחלקות במשרד החינוך, עם המפקחים והמפקחות, עם ארגוני החינוך המשלים (הבלתי פורמאלי), עם עשרות רבות של גורמים חיצוניים המייעצים למערכת החינוך בעיר כמו גם המספקים לה את שדרוש לה מבחינה ארגונית ותשתיתית. בעולם בו המציאות משתנה בתדירות מהירה, על אגף החינוך לראות ב"שינוי" כקבוע ובאופן תמידי לקדם את המחר במערכת החינוך במוכנות טכנולוגית, ארגונית, תקציבית, אנושית, מקצועית, סביבתית, משפטית, חברתית. ואולם בליבת כל אלה שרירה ועומדת המחויבות המרכזית והעליונה של כולנו להגשמתה של מטרת החינוך: להבטיח כי הדור הבא יהיה מחויב לזולתו, לקהילתו ולחברת בני האדם יותר מהדור שקדם לו; להבטיח את טוב הלב בכל אחד ואחת; להבטיח את משילות הערכים האנושיים בקרב החברה כולה. להבטיח כי נחייה כולנו חיים אחראיים. כולנו, צוות אגף החינוך, איננו חפים מטעויות או מאי הצלחות ואנו נשמח לקבל כל פנייה בכל נושא ולתת מענה מיטבי ככל הניתן ובאופן מקצועי, הוגן ואחראי. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ויתרה מכך להשתתף ולקחת חלק בפעילות הענפה הנוגעת לקהילה כולה.

עבורכם ובשבילכם, באחריות –
ד"ר אורי ארבל-גנץ
מנהל אגף החינוך


אגף החינוך בעיריית רמת השרון אמון על כל מערכת החינוך הפורמלית בעיר, ממעונות הילדים ועד כיתה י"ב.

האגף פועל כל העת בתנופת עשייה לקידום מצוינות לימודית וחברתית, ובכלל זה מתן מענה לצרכיו המגוונים של כל תלמיד – לימודיים, רגשיים, חברתיים וערכיים, תוך פיתוח כישוריו האישיים ושילובו המיטבי לפי צרכיו.
בשנת הלימודים תשע"ח, 9,547 תלמידים ותלמידות פתחו את שנת הלימודים ברמת-השרון, החל מגילאי הקדם יסודי ועד לכיתה י"ב. .

עיריית רמת-השרון השקיעה השנה משאבים רבים בשדרוג כללי של הגנים ובתי הספר ברחבי העיר במטרה להעניק לתלמידים מוסדות חינוך איכותיים ומתקדמים, סביבה לימודית בטוחה, אסתטית ונגישה, המותאמת לכל האוכלוסיות והצרכים הפדגוגיים.

צפו בסרטון שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך ברמת-השרון קיץ 2017

גולת הכותרת בשיפוצי הקיץ היתה בנייה במהלך מזורז של שני בתי-ספר צומחים: "עבודה צומח" ו"מורשה צומח " (שמות זמניים). פרויקט בתי-הספר הצומחים, שקודם בשיתוף ההורים, על מנת להביא לפתרון בעיית הצפיפות בכיתות, יוריד מהעומס העצום הקיים כיום בבתי הספר ובכך ידביק פערים של הזנחה רבת שנים.

פרויקט רחב היקף נוסף, הקמת אולם ספורט חדיש בביה"ס היסודי "קריית- יערים" לרווחת התלמידים והקהילה לאחר שנים ארוכות בהן לא היה קיים אולם גדול ומרווח בביה"ס. כמו כן, נערך שיפוץ יסודי באולם "אורי" ובחדר המורים בתיכון "רוטברג", שיפוץ רחב היקף במספר גני ילדים, הכשרת גן תקשורתי חדש, וכן הקמת אשכול גנים חדש "עזרא" שיעניק מסגרת לימודים מודרנית לילדים. עוד במסגרת שיפוצי הקיץ, הוספו ביתני שמירה ממוזגים לשומרים, וכן נערך שיפוץ מקיף בחדרי הנוחיות בבתי-ספר, הוספו מזגנים, לצד שדרוג כיתות בתקרות אקוסטיות. במוסדות החינוך השונים הוכשרו עבודות פיתוח בחצרות בתי-הספר והגנים ועוד.

נתונים לשנת-הלימודים תשע"ח במערכת החינוך ברמת-השרון:

1899 ילדים וילדות ,ב-69 גני ילדים ומתוכם 6 ממ"ד, גן משולב ו-5 גני חינוך מיוחד
בהם גן תקשורתי השני במספר.
4267 תלמידים/ות,  ב-11 בתי-ספר יסודיים.
1510 תלמידים/ות בשתי חטיבות הביניים "עלומים" ו"קלמן"
1412 תלמידים/ות בשני התיכונים, "אלון" ו"רוטברג".


 טפסים להורדה:

טופס בקשה לביטול רישום

טופס בקשת העברה

»כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)

טופס בקשה ללימודי חוץ


 תשלומים מקוונים

תשלומי הורים לבית הספר


תשלום שנתי  עבור הסעות בוקר וצהרים לבתי הספר

תשלום שנתי  עבור הסעות בוקר או צהרים לבתי הספר


מוסדות החינוך במפת ה-GIS


>>פרטי הקשר הנהגת הורים ישובית  רמת השרון