החל "מבצע ניקיון יסודי" של גרירת רכבים נטושים ברחבי העיר

עיריית רמת-השרון החלה בחודשים האחרונים ב"מבצע ניקיון יסודי" של גרירת רכבים נטושים ברחבי העיר.
העירייה מטפלת במלוא המרץ בנושאים מהותיים, שפוגעים באיכות החיים של התושבים. בבדיקה שערכה העירייה עולה כי נושא הרכבים הנטושים, הינו אחד מהנושאים הכאובים, שלא זכו לטיפול הולם בעבר. רכבים שאותם נטשו בעליהם, הופכים למטרד ציבורי, הפוגעים באיכות חיי השכנים, תופסים מקומות חנייה ופוגעים בחזות העיר.

העירייה "הרימה את הכפפה" והחלה בחודשים האחרונים לפעול בשטח במסגרת הוראות החוק ועד כה פונו כמאה רכבים נטושים מכל חלקי העיר. במחצית מהמקרים, העירייה פינתה את כלי הרכב, באמצעות שירותי גרר ובמקרים אחרים פונו הרכבים עצמאית ע"י בעלי הרכבים, שקיבלו התראות.

יודגש, כי בעל רכב, שלא התייחס להתראות של העירייה ולהליך הקבוע בחוק אותו מבצעת העירייה, נושא בעלות שרותי הגרירה והאחסנה של הרכב שנגרר. עפ"י ההסכם שחתמה הרשות מול קבלן הביצוע, התמורה עבור פעולות אלה של גרירת ואחסנת הרכבים, תשולם ע"י בעליו של הרכב הנגרר באופן ישיר.

 

Written by

Comments are closed.