הוקמה כיכר ברחוב השרף

עיריית רמת-השרון משדרגת את חזות העיר ומגבירה את הבטיחות בדרכים: העירייה השלימה לאחרונה פרויקט פיתוח ותשתיות שבמסגרתו הוקמה כיכר מטופחת ויפה ברחוב השרף. במסגרת מדיניותו של ראש העיר אבי גרובר מקודמים ברחבי העיר שורה ארוכה של פרויקטים שנועדו להגביר את הבטיחות בדרכים ולשפר את חזות העיר.

Written by

Comments are closed.