שינויים בהגשת בקשות לדרכונים ותעודות זהות בתחנת רישום משרד הפנים

החל מהתאריך 16.5.17, לא ניתן יהיה לקבל בתחנת הרישום של משרד הפנים ברח' העבודה 5, בקשות לדרכונים ותעודות זהות.

כמו-כן, לא ניתן יהיה להגיש בתחנה:

1. בקשה להנפקת תעודת זהות  ראשונה

2. בקשה להנפקת תעודת זהות בלויה

3. בקשה לשינוי שם עקב גירושין-חזרה לשם משפחה–נעורים

4. בקשה להנפקת דרכון למבוגר

5. בקשה לדרכון קטין.

6. בקשה לדרכון עסקי.

החל מתאריך זה יש לפנות בנושאים אלה ללישכת האוכלוסין בהרצליה. תחנת הרישום תמשיך להעניק שירותים בנושאי הטיפול האחרים, כגון שינוי מען, תמצית רישום, תעודת לידה, תעודת אזרחות, תעודת פטירה, כניסות ויציאות.

Written by

Comments are closed.