הגשת הבקשה

שלב מס' 1 – הגשת הבקשה למתן אישור – מחלקת הגביה

לצורך הגשת בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין על המבקש לפנות למחלקת הגביה בעירייה (קומת קרקע בבניין העירייה) בשעות הפעילות ובצירוף המסמכים הנדרשים כמפורט בהמשך.

קבלת האישור כרוכה בתשלום אגרת אישור בהתאם לחוק העזר (תעריפי חוק העזר צמודים ומתעדכנים מדי חודש)

כל בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין מותנה במדידה פיסית של הנכס. ביצוע המדידה ע"ח העירייה.

מגיש הבקשה יופנה למודד  מטעם העירייה לצורך תיאום ביצוע מדידה בנכס.

המודד יגיש את תוצאות המדידה לעירייה ועל פיה תיבדק בקשתו.

על המבקש להגיש את המסמכים הבאים:
%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%aa%d7%a8

כאשר המבקש הוא מיופה כוח/מקבל הנכס יש להגיש ייפוי כוח מאת מעביר הנכס.

ניתן להפנות בקשה באמצעות פקס מחלקת הגביה  03-5498826
או דוא"ל

הערה: העברת זכויות בדרך של ירושה/צוואה אינה מחייבת קבלת אישור לרשם המקרקעין.

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה /
בדיקת הבקשה/
תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/
ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים