הארכת תוקף אישור שפג תוקפו

על המבקש להציג את האישור שברצונו להאריך את תוקפו במח' הגבייה ולהגיש בקשה.
בקשה להארכת תוקף כרוכה בתשלום אגרת אישור.
אם חלפו 6 חודשים ממועד המדידה של הנכס יישלח מודד לבדיקה נוספת.
הבקשה תועבר ע"י מחלקת הגביה למחלקת הנדסה לבדיקה.
הארכת האישור תינתן  רק לאחר שסולקו כל התשלומים החלים על הנכס עד ליום תוקף האישור.

את תהליך הבקשה להארכת תוקף/קבלת ההארכה ניתן לבצע בדואר/דואר אלקטרוני/פקס (ראה תהליך קבלת אישור לעיל).

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה /
בדיקת הבקשה/
תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/
ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים