דוחות שנתיים לתושבים


דוחות מסכמים לפעילויות העירייה
דו"ח לתושב 2016
דו"ח לתושב לשנת/2014/ 2013 /2012 /2011 / 2010 / 2009 

קו-רמש

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015

התייחסות ראש העיר לדו"ח המבקר לשנת 2015

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

התייחסות ראש העיר לדו"ח המבקר לשנת 2014

קו-רמש

 דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת 2015

דו"ח הוועדה לענייני ביקורת לשנת 2015- סיכום והמלצות

 

דו"ח פניות הציבור לשנת  2013  2012//  2011// 2010

קו-רמשתמצית "דוחות כספיים" לשנת  2015 /2014 2013/ 2012 / 2011 /2010 / 2009 / 2007


תקציב עיריית רמת השרון 2017
תקציב עיריית רמת השרון 2017 – בפורמט אקסל

תקציב עיריית רמת השרון 2016 – בפורמט אקסל
» תקציב עיריית רמת השרון 2016
» תקציב עיריית רמת השרון 2015
»תקציב עיריית רמת השרון 2014
קו-רמש

» תבחינים למתן תמיכות בעיריית רמת השרון

קו-רמש

צו ארנונה לשנת 2018

צו ארנונה לשנת 2017 

אישור חריג להטלת ארנונה

»צו ארנונה לשנת הכספים 2016

קו-רמש

מאזן פסולת לרשות המקומית
דו"ח לשנת 2014

קו-רמש

תאגיד המים והביוב "שרונים"
דוחות איכות המים ברמת השרון


קו-רמש

ממצאי סקר גז וקרקע

 סקר היסטורי אזור התעשייה מגן רמת השרון

דוח סקר אוויר תוך מבני רמת השרון 09.2014

דו"ח סקר גזי קרקע  תכנית רש/ 900 /א רמת השרון

 »מיפוי תוצאות בדיקות גזי קרקע

»הנחיות לציבור, עפ"י אזור המגורים

דוח ממצאי סקר קרקע , פארק רחוב הנצח, רמת השרון

ממצאי סקר גז קרקע וקרקע פארק בנצח

קו-רמש

בדיקות ריכוזי גז ראדון ברמת השרון

תוצאות בדיקת ריכוזי גז- ראדון במבנים- מקלטים ברמת השרון

תוצאות בדיקת ריכוזי גז- ראדון במבנים- בתי"ס ברמת השרוןקו-רמש

» ישיבות ועדה מקומית
» עיון בחוקי עזר

 

חזרה לעמוד הקודם >>