ראש העיר הפיראט וסגנו בתחפושת של בילבי

ראש העיר הפיראט וסגנו בתחפושת של בילבי