עירייה > Uncategorized > ביקור סדיר

ביקור סדיר

לכל אחד מילדי רמת-השרון מגיע מקום המאפשר לו ללמוד, להתקדם, לצמוח, ולהגיע להצלחה.

תפקידנו למצוא לכל אחד ואחת את אותה המסגרת הלימודית המתאימה.

 תפקיד ועבודת קצינת ביקור סדיר:

הקב"ס – קצינת ביקור סדיר ומניעת נשירה – הינו הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך, הפועל ברשות המקומית כדי להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בגנים ובבתי הספר על פי חוק לימוד חובה – ולהגיע למצב של 0% נשירה.

תפקידה של הקב"ס – לקיים תהליכי פיקוח והנחיה לשם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ע"י זיהוי בזמן של בעיות ומציאת מסגרת חינוכית מתאימה.

המחלקה עוסקת בטיפוח אוכלוסיות חלשות ומניעת נשירתן ממסגרות לימודיות, תוך מעקב צמוד אחר תלמידים בגילאי 5-18 העלולים להיפלט או שנפלטו ממסגרות לימודיות וזאת במטרה לשלבם בחברה ובמסגרות לימוד נורמטיביות תוך מתן הזדמנות אמיתית מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת.

אורטל שוקרון, קצינת ביקור סדיר 

ביקור סדיר

ליצירת קשר


ortal_s@ramat-hasharon.muni.il

טלפון:03-5489302

פקס: 03-7602400

רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון