בדיקת הבקשה

שלב מס' 2 – בדיקת הבקשה – מחלקת אישורי טאבו

לאחר הצגת כלל המסמכים הנ"ל במחלקת הגביה וביצוע המדידה בנכס
תתבצע בדיקה במח' הגבייה ורק אחריה תופנה הבקשה למחלקת אישורי טאבו אשר תעביר את הבקשה  לבירור חובות במחלקות השונות (טופס "טיולית").

הבדיקות נערכות ע"י מחלקת הגבייה ומחלקת ההנדסה.
במחלקת ההנדסה נבדקים חובות החלים על הנכס כגון: היטל השבחה, היטל פיתוח (תיעול וסלילה).
הטיפול בבקשה אורך כ-30 ימים, מיום קבלת המדידה.

 

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה /
בדיקת הבקשה/
תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/
ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים