תכנית האב לחינוך יצאה לדרך

במתחם אשכול-פיס הושקה (ד' 24/11) תכנית אב לחינוך, אותה מוביל ראש העיר אבי גרובר. האירוע נערך בהשתתפות סגן ומ"מ ראה"ע ומחזיק תיק החינוך עידן למדן, סגנית ראה"ע דברת וויזר, ראש אגף החינוך ד"ר אורי ארבל גנץ והצוותים המקצועיים באגף החינוך, צוות הנהלת העירייה, נציגי הנהגת ההורים, נציגי ציבור, תושבים ועוד.

מטרת תכנית האב
גיבוש המדיניות בתחומי החינוך בעיר בחשיבה אסטרטגית לשנים הבאות עם וועדת היגוי וצוותי משנה. במסגרת תהליך העבודה של תכנית האב, יערכו מפגשים של צוותי-המשימה, ייערך סקר ציפיות/עמדות בקרב התושבים בעיר מבוסס תוצרי ועדות המשנה, דיונים בהשתתפות הציבור, "שולחנות עגולים" ו"מרחבים פתוחים".

מפגשי תושבים פתוחים
ייערכו מפגשי תושבים פתוחים עם ראש העיר, צוות ועדת ההיגוי וצוותי המשנה – הצגת מיקוד תחומים ונושאים והתייחסות תושבים, אישור תכנית אב לחינוך והצגתה בפני תושבי העיר. בסוף ההליך ימונה צוות יישום תכנית-אב לחינוך על ידי ראש העירייה וקביעת לו"ז מפורט, תוך אחריות מובילי תחומים ותהליך מעקב/הערכה.

ראשי תכנית האב מסכמים את האירוע
ראש אגף החינוך ד"ר אורי ארבל גנץ ציין באירוע: ״שמחנו לפגוש את הציבור ברמת השרון שהגיע, התעניין ושאל, ולהציג בפני התושבים את תהליך גיבוש תכנית האב. השקת התהליך בפני הציבור היא הנדבך הראשון בשיתוף הציבור בתהליך הכולל,כפי שהוסבר במפגש. מבחינת אגף החינוך ומערכת החינוך בעיר מדובר בחגיגה גדולה ויציאה למסע של שאלות, איפיון תשובות וגיבוש חזון״.

ראש העיר גרובר, ציין באירוע את חשיבות תכנית האב ואת הצורך של המערכת להתחדש ולהתאים את עצמה לשינויים המתרחשים: "חינוך הוא הדרך שלנו להכין היום את הילדים של מחר. לא כל הילדים הם אותו דבר. לא לכולם יש את אותן החוזקות. בדיוק בשביל כך קידמנו את תכנית האב לחינוך שתהיה המצפן שלנו בעשור הקרוב והכותרת שלה היא שכל ילד יכול להצליח".
ראש העיר הוסיף: "התוכנית תעסוק בחינוך הבלתי פורמלי תוך חיזוק החינוך הפורמלי, בחינוך המיוחד כמו במחוננים, בבינוי ויצירת תשתיות למידה מתקדמות ובתפקיד של ההורים מול ועם מערכת החינוך".

Written by

Comments are closed.